Kjo faqe merret me statistikën e wikipedisë shqip dhe wikipedia të tjera.

tregon sasine aktuale të artikujve në Wikipediat e ndryshme ne gjuhet e tjera,

si edhe tregon renditjen se ku ndodhet shqipja'

Statistika për artikuj

Redakto
 
Sipas artikujve
 
Sipas datës

Wikipedia shqip përmban 98.209 artikuj.

Sipas artikujve
(10000, 20000, etj...)
Sipas datës
(Fundi i vitit)
Data Numri i artikullit
31 dhjetor 2005 ~ 5500
10000 23 nëntor 2006
31 dhjetor 2006 ~ 11900
31 dhjetor 2007 ~ 19000
20000 19 prill 2008
31 dhjetor 2008 ~ 21800
Artikuj më të redaktuar [1] Faqe më të shikuar [2]
gusht 2008
 1. Faqja Kryesore (31998 shikuesë)
 2. Speciale:Search (29831 shikuesë)
 3. Speciale:RecentChanges (6765 shikuesë)
 4. Speciale:Random (6525 shikuesë)
 5. Friends (6513 shikuesë)
shtator 2008
 1. Speciale:Search (52475 shikuesë)
 2. Faqja Kryesore (44049 shikuesë)
 3. Speciale:Random (11390 shikuesë)
 4. Speciale:RecentChanges (9321 shikuesë)
tetor 2008
 1. Speciale:Search (57322 shikuesë)
 2. Faqja Kryesore (56762 shikuesë)
 3. Speciale:Random (15718 shikuesë)
nëntor 2008
 1. Speciale:Kërkim (84883 shikuesë)
 2. Faqja Kryesore (65751 shikuesë)
 3. Speciale:Rastësishme (13905 shikuesë)
Freskimi i fundit: 4 nëntor 2008
Artikuj të shkurtër Artikuj të gjatë
Nën 150 byte Nën 450 byte Mbi 50 Kb Mbi 2,5 Kb
Nën 50 byte: 22 artikuj (0.02%)

Nën 100 byte: 142 artikuj (0.14%)

Nën 250 byte: 1547 artikuj (1.58%)
Nën 450 byte: 4781 artikuj (4.87%)

Mbi 100 Kb: 21 artikuj (0.02%)

Mbi 75 Kb: 27 artikuj (0.03%)
Mbi 50 Kb: 52 artikuj (0.05%)

Mbi 25 Kb: 156 artikuj (0.16%)

Mbi 10 Kb: 624 artikuj (0.64%)
Mbi 5 Kb: 1747 artikuj (1.78%)
Mbi 2,5 Kb: 4427 artikuj (4.51%)

Freskimi i fundit: 4 nëntor 2008

Statistika për përdorues

Redakto

Wikipedia shqip ka 163.619 përdorues të rregjistruar, 10 prej tyre janë me titull administrues dhe tre me titull burokrat.

Statistika të tjera

Redakto

Mjete te tjera statistikore

Redakto
 • s23.org tregon shifrat aktuale të artikujve në Wikipediat e ndryshme ne gjuhet e tjera, si edhe renditjen e tyre.
 • http://toolserver.org/~soxred93/pc Tregon numrin e redaktimeve (Edit Counter), artikujt e krijuar dhe ridrejtimet (Pages created), dhe statistika tjera të një përdoruesi.
 • Article Sizes lëvron pamjen e madhësive mesatare të artikujve ne wikipeidat e ndryshme.
 • Sperrungen tregon sasinë e e artikujve të bllokuar.

Burimet

Redakto