Fillimi Udhëzimet Propozime Kalendari Burimet facebook
sq.wikipedia.org
twitter
sqwikipedia
instagram
sqwikipedia


Kjo është lista propozimeve të pranuara dhe të planifikuara për publikim. Në publikimet e kaluar të rradhitura sipas datës, publikimet përmbajnë tekstin/media, datën, kohën e publikimit, propozuesi i publikimit dhe linku i publikimit në rrjetet sociale(jo patjetër).

Ju lutem vini re, sepse disa nga propozimet e pranuara dhe që planifikikohen të publikohen në të ardhmen, ka mundësi që data e publikimit të ndryshohet dhe të ricaktohet për më vonë, për ndonjë arsye të caktuar.

Arkivat: · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 1 · 2 · aktualisht · 10 · 11 · 12


ShembullRedakto

Shembull i një propozimi të publikuar
11 shtator

[Në ditën e sotme] ...Në sulmin e 11 shtatorit 2001, shkatërrohen Qendra Tregëtare Botërore në New York City dhe muri perëndimorë i Pentagonit në Arlington, Virginia, dhe rrëzohet një avion udhëtarësh në Shanksville, Pennsylvania. Gjithësej vdesin 2,974 njerëz. https://sq.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center

[ FOTO | 16:30 | PROPOZUESI - PROPOZIMI | LINK ]

Shtator 2020Redakto

Wikipedia:WikiProjekti Social Media/Kalendari/2020/09