Tyrbeja e Eminës

Emine bint Vehabi (آمنة) Ishte sahabe në kohën e Muhamedi a.s.