Kurejshët (arabisht: قريش, transliterimi: Quraysh) ishin një fis të fuqishëm të cilët e kishin nën kontroll Mekën dhe Qaben.

[[Profeti Muhamed|

]] ishte i lindur klani i Benu Hashim të fisit së Kurejshëve.

Kundërshtimi ndaj Muhammedit

Redakto

Disa udhëheqës të klanit nuk e kanë vlerësuar pretendimin e Muhammedit për profetësinë e tij dhe u munduan t'ia mbyllin gojën duke i vënë presion xhaxhait të tij, Ebu Talibit. Ata e refuzuan konceptin e monoteizmit Islam; ndërsa ata ranë dakord se kishte një Zot i vetëm më të lartë, ata gjithashtu adhuronin shumë zotëra më të vogël, të cilat ata besonin ishin ndërmjetësues në mes njerëzve dhe Zotit.

Disa klane filluan ta kundërshtojnë ndjekësit e Muhammedit. Një numër e muslimanëve të hershëm filluan të kërkojnë strehim me mbretin e Abisinisë, ndërsa Muhammedi më vonë emigroi tek Jethrib, tani në Medina. Kurjeshë luftuan kundër Muhammedit në shumë beteja. Një nga betejat e mëdha, Beteja e Bedrit, ku Kurejshët u mundën. Pas vdekjes së Muhammedit, rivalitetet klanore u ngjallen pësëri, duke luajtur role qendrore në konfliktet gjatë halifatit dhe duke kontribuar ndarjen Shia-Suni.

Konflikti me Muhammedin

Redakto

Operacioni i parë kundër Kurejshëve ishte ku Muhammedi udhëroi karavanët më 623.

Operacioni i dytë kundër tyre ishte në maj/qershor 623.

Në gusht 623 ishte pushtimi i Waddan.

Në tetor 623, Muhammedi udhëroi t'i sulmonte karavanët e Kurejshëve në Buwat i njohur pushtimi i Buwat.

Më vonë, në dhjetor 623, një karavan i Kurejshëve u sulmua në pushtimin e Dul Ashirit.

Në janar 624, Muhammedi mblodhi myslimanët të cilët ishin inteligjent kundër Kurejshëve i njohur si Nakhla raid, ku një nga Kurejshët u vranë dhe dy prej tyre u kapën.

Klanet

Redakto
 • 'Banu Quraysh — Kurejshë u ndanë në shumë klane.
 • Banu Abd-al-dar — klani i Kurejshëve
 • Banu Abd Manaf — klani i Kurejshëve
 • Banu Nawfal — klani i Banu Abd Manaf, klani i Mut`im ibn ‘Adi
 • Banu Muttalib — klani i Banu Abd Manaf
 • Banu Hashim — klani i Banu Abd Manaf, klani i Hashimit, stërgjyshit së Muhammedit
 • Banu Abd Shams — klani i Banu Abd Manaf
 • Banu Umayyah — klani i Banu Abd Shams, klani i Ebu Sufjanit dhe Osman ibn Afanit
 • Banu Makhzum — klani i Kurejshëve, klani i Halid Bin Velidit
 • Banu Zuhrah — klani i Kurejshëve, klani i Sa'ad ibn Ebi Vekasit
 • Banu Taym — klani i Kurejshëve, klani i Ebu Bekrit
 • Banu Adi — klani i Kurejshëve, klani i Omer ibn Hatabit
 • Banu Asad — klani i Kurejshëve, klani i Abdullah ibn el-Zubejrit dhe Hatixhes
 • Banu Jumah — klani i Kurejshëve
 • Banu Sahm — klani i Kurejshëve, klani i Amr ibn el-Asit