Akademia Maqedonase e Shkencave dhe e Arteve

Logoja

Akademia Maqedonase e Shkencave dhe e Arteve (maqedonisht: Македонска Академија на Науките и Уметностите, МАНУ) është institiucioni akademik më eminent në Republikën e Maqedonisë.

HistoriaRedakto

Academia e Shkencave dhe e Arteve u themelua nga Asambleja Maqedonase më 22 shkurt 1967 si institucioni më i lartë shkencor, arsimor dhe artistik në vend me qëllim të monitorimit dhe stimulimit të shkencës dhe artit. Objektivat e Akademisë janë: të studiojnë trashëgimin kulturore dhe burimet natyrore, të asistojnë në planifikimin e politikës kombëtare në lidhje me shkencën dhe artin, për të stimuluar, koordinuar, organizuar dhe udhëhequr shkencën dhe hulumtimet arsimore dhe për të promovuar arritjet artistike. Akademia lehtëson përpjekjet dijetare, shkencore dhe artistike në pjesën e anëtarëve të vet, inkurajon përdorimin e metodologjisë më bashkëkohore dhe informacionin shkencor me rezultatet e fundit hulumtuese. Ajo po ashtu punon në zhvillimin ndërkombëtar në fushat e shkëncës dhe të artit.

Si institucion i pavarur artistik dhe shkencor, Akademia arrin objektivat nga projektet bazike, hulumtimet zhvilluese dhe të aplikuara, projektet gjithëpërfshirëse dhe ndër-disiplinore, duke organizauar konferenca shkencore dhe simpoziume, duke publikuar rezultate të hulumtimeve të njëjta dhe të ndryshme dhe duke organizuar evente në fushat e artit. Akademia bashkëpunon me universitetet, institucionet e tjera shkencore, arsimore dhe kulturore, shoqëritë shkencore dhe artistike dhe organizimet e tjera të krahasueshme në Republikën e Maqedonisë. Ajo po ashtu koorporon e akademitë e tjera të shkencës dhe të artit, dhe me institucionet e tjera shkencore, arsimore dhe artistike jashtë vendit.

Akademia sotRedakto

Trupa superme e Akademisë është Asambleja më anëtarët e saj. Asambleja është në krye të kalimit të rregullave ligjore në lidhje me organizimin dhe aktivitetet gjenerale të akademisë si statuti, plani financiar, themelimi i njësive shkencore, arsimore dhe artistike, etj. Asambleja zgjedh presidentin, zëvendëspresidentin dhe sekretarin e akademisë ashtu si dhe numrin e anëtarëve të presidencës.

Ajo po ashtu zgjedh gjithë anëtarët, e huaj si dhe anëtarët e nderit të akademisë. Zgjedhja e anëtarëve bëhet çdo tri vjet nga votat shumicë në votim të fshehtë të të gjithë anëtarëve të akademisë.

Anëtarët janë të pavarur në hulumtimet e tyre shkencore dhe punën artistike.

Struktura organizative e akademisë përfshinë presidencën, pesë departamente, pesë qendra kërkimore, dy njësi teknike dhe sekretariatin e akademisë.

KryetarëtRedakto

GaleriaRedakto

Shih edheRedakto

Lidhje të jashtmeRedakto

ReferimetRedakto