Alexa Internet është një faqe interneti që merret me statistika të faqeve të internetit, që rënditë faqet e të gjithë botës sipas vizitorëve duke i ndarë të dhënat në tri kategori kryesore:pozitën rendore të faqes brenda në shteti, të dhënat mbi vizitorët sipas vendeve (shteteve) si dhe të dhënat mbi nyjet (linqet) më të vizituara brenda faqes së caktuar.

Webfaqjahttp://www.alexa.com
Tipi i faqesinformatikë / rangim
Gjuha(t) e gjendshmeangisht
PronariAmazon.Com

Gjenerimi i kodit, mirmbajtja si dhe evoluimi i tijë bëhet nga kompania mëmë Amazon.com, Inc..

Radhitja e faqeve

Redakto

Alexa radhitjen e faqeve të internetit e bën duke u bazuar në vizitat e bëra në atë faqe nga ana e IP-ve të ndryshme. Kështu duke marr parasysh këtë kusht ajo krijon shumë lista të faqeve më të vizituara. Përveç kësaj kompania ofron dhe mundësinë e shkëputjes së një pjese të kodit për të vendosur në faqen personale.

Të dhënat ofrohen në formë grafiku si dhe në lista përkatëse. Kështu nëse kërkojmë të dimë pozitën e një faqeje interneti atëherë do të shohim se nëse ajo faqe është në "Top 100 000" atëherë do të kemi mundësi të shohim grafikun në të kundërtën do të kemi mundësi vetëm të shohim përqindjen e vizitave të bëra sipas shteteve, pozitën e asaj faqeje në disa shtete të caktuara si dhe përqindjen e vizitave sipas pjesëve të caktuara të faqes, dmth nën faqet.

Nëse kërkojmë lista të përgjithëshme atëherë këto janë të ndara në tri kategori:

  • Top faqe të përgjithëshme - këtu janë të radhitura 500 faqe më të vizituarat në botë pavarësisht prapashtesës që kanë.
  • Top faqe sipas shteteve - këtu janë të krijuara lista sipas shteteve dhe çdo shtet ka listën e vetë të faqeve më të vizituara. Duhet të kihet parasyshë se në këto lista nuk janë vetëm faqet me prapashtesën e shteti të caktuar, por në këtë rastë numërohen vizitat e bëra nga përbrenda shtetit të caktuar kurse lista përfshinë faqet e gjithë botës.
  • Top faqe sipas kategorive - këtu faqet janë të grupuara në grupse sipas temës dhe drejtimit që kanë në vete (psh. faqe lojërash, faqe lajmesh, faqe shkencore etj).
  • Top faqe sipas gjuhës - kjo është një grupë paksa më e vogël dhe është akoma në zhvillim e sipër, në vete përmban faqet sipas gjuhës në të cilën janë të shkruara.

Top faqe

Redakto

Top 10 kategorizim i përgjithëshëm

Redakto
Freskimi i fundit: 30 tetor 2008
Nr. Emri Përshkrimi Hollësira në alexa Lidhje Shikuesë
1 Faqe Interneti! [1] faqeinterneti.net
2 Yahoo! [2] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine yahoo.com
3 Google [3] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine google.com
4 YouTube [4] Arkivuar 23 shtator 2008 tek Wayback Machine youtube.com
5 Windows Live [5] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine live.com
6 Facebook [6] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine facebook.com
7 Microsoft Network (MSN) [7] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine msn.com
8 MySpace [8] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine myspace.com
9 Wikipedia [9] Arkivuar 16 tetor 2008 tek Wayback Machine wikipedia.org
10 Blogger.com [10] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine blogger.com
10 Yahoo!カテゴリ [11] Arkivuar 6 dhjetor 2008 tek Wayback Machine yahoo.co.jp

Referime: Global 500 Arkivuar 24 dhjetor 2008 tek Wayback Machine

Top 10 faqe në Shqipëri

Redakto
Freskimi i fundit: 30 tetor 2008
Nr. Emri Përshkrimi Hollësira në alexa Lidhje Shikuesë
1 Faqe Interneti! [12] faqeinterneti.net
2 Google [13] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine google.com
3 Yahoo! [14] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine yahoo.com
4 Windows Live [15] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine live.com
5 YouTube [16] Arkivuar 23 shtator 2008 tek Wayback Machine youtube.com
6 Facebook [17] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine facebook.com
7 Microsoft Network (MSN) [18] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine msn.com
8 Hi5 [19] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine Hi5.com
9 Wikipedia [20] Arkivuar 16 tetor 2008 tek Wayback Machine wikipedia.org
9 RapidShare [21] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine RapidShare.com

Referime: [22] Arkivuar 19 shtator 2008 tek Wayback Machine

Shih edhe

Redakto

Lidhje të jashtme

Redakto