Braj shqiptar është alfabet braj (braille njihet nderkombtarisht) për të shkruar gjuhën shqipe. Ashtu si alfabetet e tjera braj për gjuhët e shkruara në skenarin latin, letrat e thjeshta latine janë të gjitha vlera të përcaktuara në bazë të braj-ve ndërkombëtare.

Alfabeti Redakto

Shkronja a b c ç d dh e ë f g gj h
Braj                        
Shkronja i j k l ll m n nj o p q r
Braj                        
Shkronja rr s sh t th u v x xh y z zh
Braj                        

Ashtu si në disa alfabete të tjera braille, letrat dhe digraphs shpesh rrjedhin duke shtuar një pikë 6 ose duke ndryshuar shkronjën bazë.

Shenjat e pikësimit Redakto

Shenja pikësimi , . ; : ? ! - ' hapur afër ()
BraJ                      

Formatimi Redakto

   
(shifror) (caps)

Shiko edhe Redakto