Bërçka (Brčko) është qytet dhe komunë në pjesën veriore të Bosnjës dhe Hercegovinës, pran lumit Sava. Në aspektin e pozitës gjeografike, kapaciteteve ekonomike, Bërçka paraqet qendrën ekonomike dhe kulturore të Posavinës Boshnjake.

Bërçka
Location of {{{official_name}}}

Gjeografia

Redakto
 

Bërçka njëherit është edhe qendër e Distriktit të Brçkos, një nivel i veçant i qeverisjes në Bosnjë dhe Hercegovinë, i cili nuk i takon as Federatës së Bosnës dhe Hercegovinë( Federatës) e as Republikës Serbe. Me Brëçkon qeverisin vetëm qeveria lokale dhe ajo shtetërore me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare në formë të supervizorit.

Demografia

Redakto

Sipas regjistrimit të popullsisë së vitit 1991, komuna e Brçkos ka pasur 87.627 banorë, të përhapur në 59 vendbanime.

Përbërja nacionale e popullsisë së komunës së Brçkos - 1991.

Redakto
Gjithsej: 87.627

Përbërja nacionale e qytetit të Brçkos - 1991.

Redakto
Gjithsej:: 41.406

Pas agresionit ndaj B dhe H dhe pastrimit etnik të popullsisë (me shumë krime) në Brçko struktura nacionale është ndryshuar në masë të madhe në krahasim më vitin 1991.

shih edhe

Redakto

Lidhje të Jashtme

Redakto