Bashkësia Evropiane e Qymyrit dhe Çelikut (anglisht: European Coal and Steel Community - ECSC) ishte një organizatë e gjashtë vendeve evropiane, e krijuar pas Luftës së Dytë Botërore, me qëllim të organizimit të prodhimit industrial dhe vendosjen e tyre nën një autoritet të vetëm, të centralizuar. Ajo u krijua zyrtarisht më 18 prill të vitit 1951 nga Traktati i Parisit, i nënshkruar nga Belgjika, Franca, Italia, Luksemburgu, Hollanda dhe Gjermania Perëndimore ndërsa hyri në fuqi më 23 korrik të vitit 1952. ECSC ishte organizata e parë ndërkombëtare që u bazua në parimet e mbikombëtarizmit, [1] duke filluar procesin e integrimit zyrtar i cili përfundimisht çoi në themelimin e Bashkimit Evropian .

Flamuri i Bashkësisë Evropiane të Qymyrit dhe Çelikut

Përmbledhje

Redakto

Bashkësia e Qymyrit dhe Çelikut u propozua për herë të parë nga Ministri i Jashtëm francez Robert Schuman më 9 maj 1950 si një mënyrë për të parandaluar luftërat e mëtejshme midis Francës dhe Gjermanisë. Ai deklaroi se qëllimi i tij ishte që të "bënte luftën jo vetëm të paimagjinueshme, por edhe materialisht të pamundur" [2] gjë e cila duhej të arrihej me integrimin rajonal, e ku ECSC ishte hapi i parë i saj. Traktati do të krijonte një treg të përbashkët për qymyr dhe çelik midis shteteve anëtare të tij çka shërbeu për të neutralizuar konkurrencën midis kombeve evropiane mbi burimet natyrore, veçanërisht në Ruhr.

Bashkësia Evropiane e Qymyrit dhe Çelikut mbikëqyrej nga katër institucione: një Autoritet i Lartë i përbërë nga të emëruar të pavarur, një Asamble e Përbashkët e përbërë nga parlamentarë kombëtarë, një Këshill i Veçantë i përbërë nga ministra kombëtarë dhe një Gjykatë e Drejtësisë. Këto përfundimisht do të formojnë një plan për Komisionin e sotëm Evropian, Parlamentin Evropian, Këshillin e Bashkimit Evropian dhe Gjykatën Evropiane të Drejtësisë .

Bashkësia e Qymyrit dhe Çelikut mbeti si një model për komunitetet e krijuara pas tij nga Traktati i Romës në vitin 1957, Komuniteti Ekonomik Evropian dhe Bashkësia Evropiane e Energjisë Atomike, me të cilët ndau anëtarësinë e tij si dhe disa institucione tjera. Traktati i Bashkimit i Brukselit i vitit 1967 bëri që të gjitha institucionet e ECSC të bashkohen në Komunitetin Ekonomik Evropian, por ECSC ruajti personalitetin e tij të pavarur juridik. Në vitin 2002, Traktati i Parisit skadoi dhe ECSC pushoi së ekzistuari ndërsa aktivitetet e saj u përvetësuan plotësisht nga Komuniteti Evropian në kuadër të traktateve të Amsterdamit dhe Nisës.

Shiko gjithashtu

Redakto

Referime

Redakto
  1. ^ "The European Communities" (në anglisht). CVCE. Marrë më 4 mars 2013.
  2. ^ "EUROPA - The Schuman Declaration – 9 May 1950". europa.eu (në anglisht).

Literatura shtesë

Redakto

Linqe të jashtme

Redakto