Bronkiti kronik (kallja e rëndë e mushkërive") përkufizohet si prodhim gëlbaze në shumicën e ditëve për të paktën 3 muaj, për të paktën 2 vjet njëri pas tjetrit.

Shenjat/simptomat Redakto

Hipoksi, hiperventilim, pakësim i tingujve mushkërorë; hipoksia është më e theksuar se në emfizemë; hipertension pulmonar, zmadhim i ventrikulit të djathtë, fryrje e venaveqafës, hepatomegali.

Diagnoza Redakto

Vendoset klinikisht, konfirmohet me biopsi; në biopsi shihet rritje e indeksit Reid (shtresa e gjendrave zë të paktën gjysmën e trashësisë të murit bronkial).

Referime Redakto