Kategoria:Mirëmbajtja CS1: Emra të shumëfishtë: lista e redaktorëve

Kjo është kategoria e mirëmbajtjes për artikujt te burimet e të cilëve përdoret një parametër i vetëm në njëjës për të listuar disa vlera të redaktorëve njëkohësisht.