Medhhebët

Medh'hebet janë shkolla të Jurisprudencës Islame. Katër medhebet më të njohura dhe më të përhapura janë :

Medh-hebet ne bote

Medh'hebi Hanefi

Redakto

Medh'hebi Hanefi është shkolla e Jursiprudencës Islame e themeluar nga Imam Ebu Hanife.

Medh'hebi zyrtar i Komunitetit Mysliman Shqiptar është ai Hanefi.

Medh'hebi Hambeli

Redakto

Medh'hebi Hambeli është shkolla e Jursiprudencës Islame e themeluar nga Imam Ahmed ibn Hambel.

Medh'hebi Shafi'i

Redakto

Medh'hebi Shafi'i është shkolla e Jurisprudencës Islame e themeluar nga Imam Shafi’u.

Medh'hebi Maliki

Redakto

Medh'hebi Maliki është shkolla e Jursiprudencës Islame e themeluar nga Imam Maliku.