Shafi'i (Arabisht شافعي‎) është një nga katër medh'hebet të fikhut. Është themeluar nga Shaf'iu, një nga nxënësit së Maliku në fillim të shekullit 9-të. Më herët, medh'hebi Shaf'i ishte më i ndjekuri në ideologjinë për Sharia. Megjithatë, me zgjerimin dhe patronazhin e Perandorisë Otomane, ajo u zëvendësua me shkollën Hanefi në shumë pjesë të botës myslimane.

Përhapja e medh'hebit siç tregon në hartë

Medh'hebi Shaf'i kryesisht gjendet në Somali, Eritrea, Etiopia, Xhibuti, Egjiptin lindorë, Jemen, rajonet e kurdëve të Lindjes së Mesme, rajonet të Çeçenëve të Kaukazit, Palestinë, Liban, Indonezi, Malajzi, Maldivet dhe disa pjesë bregdetare të Sri Lankës, Singapori, Mjanmar, Tajland, Brunei dhe Filipinet.

Histori

Redakto

Medh'hebi u përhap nga studentët e el-Shafi'ut në Kajro, Mekë dhe Bagdad. Jurisprudenca e Shafiut u miratua si ligj zyrtar gjatë Perandorisë së Madhe, dinastia Zengid, Ajubide dinastisë dhe më vonë mamlukët Sulltanati, ku ajo pa aplikimin e saj më të gjerë. Ajo u miratua edhe nga shteti Kathiri në Hadrameut dhe shumica e sundimit të Sharif të Mekës. Me krijimin dhe zgjerimin e Perandorisë Osmane në Azinë perëndimore dhe sulltanet truk në Azinë Qendrore dhe Jugore, Shafiu shkolla u zëvendësua me shkollën Hanefi, për shkak Hanafit e lejuan istihsani (preferencë juridike) që lejohet krerë fleksibilitet në interpretimin e ligjit fetar preferencave të tyre administrative. sulltanateve përgjatë rajoneve bregdetare të Bririt të Afrikës dhe të gadishullit Arabik aderuar në shkollën shafi'ite dhe ishin drejtuesit kryesore të zgjerimit të saj ushtarake detare në shumë rajone të Azisë dhe Afrikës lindore bregdetare e të Oqeani Indian, veçanërisht nga 12 deri 18.

Demografia

Redakto

Shkolla Shafiu është aktualisht mbizotërues në pjesët e mëposhtme të botës myslimane: