Ministria e Turizmit dhe Mjedisit e Shqipërisë

(Përcjellë nga Ministria e Mjedisit e Shqipërisë)

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është një ministri e Republikës së Shqipërisë. Funksioni i saj është për rregullimin në lidhje me mjedisin, përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, promovimin e burimeve të rinovueshme, mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit, zhvillimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pylltarisë dhe kullotave, dhe monitorimin cilësor të burimeve ujore.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
ShkurtesaMTM
Llojiministri qeveritare
Rajoni i shërbimit
Republika e Shqipërisë
Gjuha zyrtare
shqipja
Ministër
Mirela Kumbaro Furxhi
Organizata amë
Këshilli i Ministrave
Faqja në internetFaqja Zyrtare

Institucionet vartëse

Redakto

Shif edhe

Redakto