Këshilli i Ministrave i Shqipërisë

(Përcjellë nga Këshilli i Ministrave)