Vlerësimet në Wikipedia janë vlerësime virtuale të cilat jepen në formën e medaljeve dhe çmimeve nga komuniteti. Më poshtë gjenden vlerësimet e mia të marra në diskutime të cilat tashmë janë arkivuar. Shtypja mbi figurë të dërgon te diskutimi i arkivuar konkret.

Medalje pune dhuruar nga Udha më 1 prill 2019.
Medalje pune dhuruar nga Sadsadas më 26 qershor 2020
Medalje surrealizmi dhuruar nga Βατο më 25 korrik 2019
Medalje zelli dhuruar nga Βατο më 29 tetor 2019
Medaljet
Çmimi i parë për artikujt cilësorë
Çmimi i parë për mirëmbajtjen teknike
Çmimi i parë për kujdestarinë e përgjithshme
Çmimi i parë për administrimin
Çmimi i dytë për redaktimin e artikujve
Çmimi i parë për mirëmbajtjen teknike
Çmimet