Çmimet në Wikipedia janë nderime të cilat u jepen vullnetarëve të Wikipedia-s për kontributet dhe punën e palodhur në Wikipedia-n shqip.

Ndryshe nga medaljet, të cilat mund të jepen lirshëm nga cilido përdorues, çmimet jepen pas një votimi nga komuniteti në qendrën e votimeve, hapja e të cilit sinjalizohet dhe nëpërmjet njoftimit në Kuvend.

Për më shumë informacion lexoni: Wikipedia:Vlerësimet.

Çmimet

# Figura Çmimi Përshkrimi
1   Çmimi për krijimin e artikujve të rinj I caktuar për vullnetarët të cilët janë dalluar në krijimin e artikujve të rinj në Wikipedia-n shqip.
2   Çmimi për redaktimin e artikujve I caktuar për vullnetarët të cilët janë dalluar në redaktimin e artikujve në Wikipedia-n shqip.
3   Çmimi për artikujt cilësorë I caktuar për vullnetarët të cilët janë dalluar në krijimin ose zgjerimin e artikujve të mirë ose të përkryer në Wikipedia-n shqip.
4   Çmimi për pastrimin e artikujve I caktuar për vullnetarët të cilët janë dalluar në pastrimin dhe rregullimin e artikujve në Wikipedia-n shqip.
5   Çmimi për mbrojtjen e artikujve I caktuar për vullnetarët të cilët janë dalluar në luftën kundër vandalëve në Wikipedia-n shqip.
6   Çmimi për mirëmbajtjen e faqes kryesore I caktuar për vullnetarët të cilët janë dalluar në mirëmbajtjen e faqes kryesore në Wikipedia-n shqip.
7   Çmimi për mirëmbajtjen e udhëzimeve I caktuar për vullnetarët të cilët janë dalluar në mirëmbajtjen e faqeve të udhëzimeve dhe faqeve shpjeguese në Wikipedia-n shqip.
8   Çmimi për mirëmbajtjen e kategorive I caktuar për vullnetarët të cilët janë dalluar në mirëmbajtjen e kategorive në Wikipedia-n shqip.
9   Çmimi për mirëmbajtjen teknike I caktuar për vullnetarët të cilët janë dalluar në mirëmbajtjen teknike në Wikipedia-n shqip.
10   Çmimi për kujdestarinë e përgjithshme I caktuar për vullnetarët të cilët janë dalluar në kujdestarinë e përgjithshme në Wikipedia-n shqip.
11   Çmimi për administrimin I caktuar për vullnetarët me privilegje administrimi të cilët janë dalluar në punën administrative në Wikipedia-n shqip.
12   Çmimi për kontrollin I caktuar për vulllnetarët me privilegje kontrollimi të cilët janë dalluar në punën kontrolluese në Wikipedia-n shqip.
13   Çmimi për paanësinë I caktuar për vullnetarët të cilët janë dalluar në paanësinë në zgjidhjen e konflikteve në Wikipedia-n shqip.
14   Çmimi për vazhdimësinë I caktuar për vullnetarët të cilët janë dalluar në kontributin e vazhdueshëm ndër vite në Wikipedia-n shqip.
15   Çmimi për faqen e përdoruesit I caktuar për vullnetarët të cilët janë dalluar në mirëmbajtjen e faqes personale të përdoruesit në Wikipedia-n shqip.

Renditja

# Figura Renditja Përshkrimi Stampa
1   Çmimi i parë I jepet përdoruesit që zë vendin e parë në votimin e komunitetit për një çmim të caktuar. {{Çmim i parë}}
2   Çmimi i dytë I jepet përdoruesit që zë vendin e dytë në votimin e komunitetit për një çmim të caktuar. {{Çmim i dytë}}
3   Çmimi i tretë I jepet përdoruesit që zë vendin e tretë në votimin e komunitetit për një çmim të caktuar. {{Çmim i tretë}}

Arkiva