Çmime të caktuara

Votimi për çmimet e periudhës 2017-2018

Çmimi për krijimin e artikujve të rinjÇmimi për redaktimin e artikujveÇmimi për artikujt cilësorëÇmimi për pastrimin e artikujveÇmimi për mbrojtjen e artikujveÇmimi për mirëmbajtjen e faqes kryesoreÇmimi për mirëmbajtjen e udhëzimeveÇmimi për mirëmbajtjen e kategoriveÇmimi për mirëmbajtjen teknikeÇmimi për kujdestarinë e përgjithshmeÇmimi për administrimin

  • 1l2l3k: administruesi më aktiv i vitit. — Βατο (diskutimet) 5 mars 2019 11:47 (CET)
  • 1l2l3k:Administruesi më aktiv i vitit. Çdo faqe e propozuar për tu grisur mbaj mend të jetë shqyrtuar prej tij. - Klein Muçi (diskutimet) 5 mars 2019 16:03 (CET)


Çmimi për kontrollinÇmimi për paansinëÇmimi për vazhdimësinë


Çmimi për faqen e përdoruesit