Çmime të caktuara

Votimi për çmimet e vitit 2021

Çmimi për krijimin e artikujve të rinj

 

Çmimi për redaktimin e artikujve

 

Çmimi për artikujt cilësorë

 


Çmimi për pastrimin e artikujve

 


Çmimi për mbrojtjen e artikujve

 

Çmimi për mirëmbajtjen e faqes kryesore

 

Çmimi për mirëmbajtjen e udhëzimeve

 


Çmimi për mirëmbajtjen e kategorive

 


Çmimi për mirëmbajtjen teknike

 


Çmimi për kujdestarinë e përgjithshme

 


Çmimi për administrimin

 

Çmimi për kontrollin

 

Styyx - Klein Muçi (diskutimet) 21 shtator 2021 02:18 (CEST)[përgjigjuni]

Çmimi për paansinë

 


Çmimi për vazhdimësinë

 

Çmimi për faqen e përdoruesit