Kontrolluesit në Wikipedia janë anëtarë të cilët kanë një privilegj më shumë se përdoruesit e zakonshëm: kontrollojnë redaktimet e bëra nga përdoruesit e Wikipedia-s.

Edhe pse një kontrollues ka këtë privilegj, kjo nuk do të thotë se ai mund ta shfrytëzojë sipas dëshirës! Kontrolluesit nuk kanë më shumë fuqi se redaktorët e tjerë por thjesht kanë fituar besimin e komunitetit dhe duhet të veprojnë sipas rregullave të caktuara nga i gjithë komuniteti. Nëse ka nevojë dhe dëshirë, kontrollues të tjerë mund të zgjidhen këtu duke vënë kandidaturën vetë ose më mirë duke i propozuar dikush tjetër.

KushtetRedakto

Kandidaturë vetiake: Kushtet për tu bërë kontrollues në përgjithësi kanë të bëjnë me sa kohë dhe sa kontribute një redaktor ka dhënë. Redaktori duhet të jetë i besueshëm dhe kjo gjë arrihet vetëm duke redaktuar artikuj në mënyrë konstruktive dhe duke qenë në kontakt me redaktorët e tjerë. Gjithashtu duhet të ketë qenë anëtar prej 1 muaji (nga redaktimi i parë) e të ketë minimalisht rreth 300 kontribute.

Kandidaturë e propozuar nga dikush tjetër: Kandidatura mund te jetë e sponsorizuar dhe nga një redaktor i rregullt (domethënë redaktor që kanë qenë anëtar për të paktën 1 muaj dhe ka mbi 50 redaktime).

Ju lutem shtoni kandidaturat në ndarjen e duhur dhe në formatin e mëposhtëm:

Kandidatura për kontrolluesRedakto

Heqje privilegjeshRedakto

Këtu mund të paraqitni kërkesën për heqjen e privilegjeve të një përdoruesi:

Lista e kontrolluesveRedakto

Për momentin Wikipedia shqip ka 144 kontrollues. Listën e plotë të tyre mund ta gjeni këtu.

Shikoni edheRedakto