Përdoruesi diskutim:Klein Muçi/Arkivi 2

Shto një temë
Active discussions
Kjo faqe këtu është vetëm për diskutim mbi përdoruesin Klein Muçi/Arkivi 2. Wikipedia nxit diskutimin mes vullnetarëve të saj dhe nuk do të censurojë komente bazuar në pikëpamjet ideologjike ose politike. Wikipedia nuk do t’i ndryshojë komentet. Ato ose do të publikohen, ose do të fshihen nëse nuk u binden rregullave kryesore.
Fillo një temë të re diskutimi.
Ju lutemi nënshkruani me: – ~~~~

Të gjitha komentet u nënshtrohen këtyre rregullave:

 • Përmbajuni temës!
 • Nuk lejohen: sharje, fyerje, fjalor i papërshtatshëm, gjuhë që përmban urrejtje, sulme personale, thirrje për dhunë apo çdo qëndrim tjetër jo i rregullt.
Vista-file-manager.png Kjo faqe është një arkiv i diskutimeve të përfunduara. Për pasojë përmbajtja e saj nuk duhet ndryshuar më. Për të diskutuar mbi një temë të kaluar mund të përdoret faqja aktuale e diskutimeve, ku mund të bëhet një shënim që ka lidhje me titullin apo pjesën e diskutimit të këtij arkivi.

Ambasadat

Prsh Klein, po të kthej përgjigje sa i takon ambasadave. Edhe pse nuk jam shumë aktiv, do mund të merrem me gjuhët: turqisht, serbisht, kroatisht, serbokroatisht, boshnjakisht.AT44 (diskutimet) 22 maj 2019 13:17 (CEST)

@AT44, faleminderit për përgjigjen! Je anëtar i vjetër në komunitetin tonë kështu që më bëhet qejfi që ruan njëfarë lidhje me Wikipedia-n akoma. Siç kisha premtuar, faqja e ambasadave është tashmë e rinovuar. Pas dëshirës tënde, shtova ambasadat dhe për turqishten dhe serbokroatishten. Të lutem të verifikosh që teksti në to (shtyp Përpuno burim pasi ka dhe tekst të fshehur në formë komenti) është përkthyer siç duhet. Më pas vendos emrin tënd duke nënshkruar. - Klein Muçi (diskutimet) 27 maj 2019 17:23 (CEST)

Vota për grisje

Përshëndetje Klein! Kur të keshë mundësi hidh një sy tek votimet e faqeve për grisje. — Βατο (diskutimet) 30 maj 2019 10:41 (CEST)

IAbot

@Tëfcí, @Βατο, përshëndetje!

Meqë e keni vendosur emrin te ambasada e anglishtes, duhet t'ju kërkoj ndihmë në diçka. Për të sjellë robotin e Internet Archive në komunitetin tonë, gjë për të cilën kemi bërë dhe një votim në Kuvend këto ditë, nevojiten disa persona për të ndihmuar me përkthimin e komandave dhe përgjigjeve të robotit, sipas fjalëve të krijuesit të tij. Mund të më ndihmoni në këtë gjë? Mund të përpiqem ta bëj dhe vetë por meqë jemi në një diskutim në kohë reale me përdoruesin në fjalë s'dua t'ia vonojmë shumë ndihmën e kërkuar se mund të refuzojë të ndihmojë me vazhdimin më pas. Nëse jeni dakord, ju lutem, më thoni më poshtë. - Klein Muçi (diskutimet) 31 maj 2019 17:26 (CEST)

Përshëndetje! Unë jam në dispozicion :) — Βατο (diskutimet) 1 qershor 2019 21:53 (CEST)
@Βατο, më poshtë është lista e çështjeve që kërkojnë përshtatje. Të lutem t'i bësh përkthimet e përgjigjet përkrah tekstit origjinal. Përtej këtyre duhet përkthyer dhe lista e shkurtër e pyetjeve më të shpeshta në Meta (e gjen te teksti më poshtë). Unë do të përkthej sa mundem gjithashtu. :)

Please translate the following:

 • External links modified
 • Hello fellow editors,\n\nI have just modified {linksrescued} external links on [[{namespacepage}]]. Please take a moment to review [{diff} my edit]. If you have any questions, or need the bot to ignore the links, or the page altogether, please visit this simple FaQ for additional information. I made the following changes:\n{modifiedlinks}\nWhen you have finished reviewing my changes, you may follow the instructions on the template below to fix any issues with the URLs.\n\nCheers.
 • External links found that need fixing
 • Hello fellow editors,\n\nI have found one or more external links on [[{namespacepage}]] that are in need of attention. Please take a moment to review the links I found and correct them on the article if necessary. I found the following problems:\n{modifiedlinks}\nWhen you have finished making the appropriate changes, please visit this simple FaQ for additional information to fix any issues with the URLs mentioned above.\n\nThis notice will only be made once for these URLs.\n\nCheers.
 • Trouble archiving links on the article
 • Hello. During the archive process, the archive returned errors for one or more sites that I submitted for archiving.\nBelow, I have included the links that returned with an error and the following error message.\n\n{problematiclinks}\nIn any event this will be the only notification in regards to these links, and no further attempt will be made to archive the links.\n\nCheers.
 • {link} is found to be dead. Recommend adding {newarchive} to the original URL.
 • {link} is found to be dead. No archive was found.
 • {link} is considered to be dead, however has been found to be alive. Recommend removing the dead flag from the URL.
 • Added archive {newarchive} to {link}
 • Replaced archive link {oldarchive} with {newarchive} on {link}
 • Corrected formatting/usage for {link}
 • Added {{dead link}} tag to {link}
 • Removed dead tag from {link}
 • Modified source for {link}
 • {problem} with error {error}
 • Rescuing {linksrescued} sources and tagging {linkstagged} as dead.
 • Notification of errors encountered when attempting to archive links
 • Notification of altered sources needing review

Please answer the following questions:

 • Where is your dead link template(s)?
 • Do you have any archive template(s)? Please list them.
 • Do you want talk page messages?
 • What is the community's preferred date format, and all other acceptable formats in order of preference?
 • Where are your Cite templates?

- Klein Muçi (diskutimet) 3 qershor 2019 23:03 (CEST)

Përkthimi

# English Albanian
1 External links modified U ndryshuan lidhjet e jashtme
2 Hello fellow editors,\n\nI have just modified {linksrescued} external links on [[{namespacepage}]]. Please take a moment to review [{diff} my edit]. If you have any questions, or need the bot to ignore the links, or the page altogether, please visit this simple FaQ for additional information. I made the following changes:\n{modifiedlinks}\nWhen you have finished reviewing my changes, you may follow the instructions on the template below to fix any issues with the URLs.\n\nCheers. Përshëndetje, të dashur redaktorë!\n\nTani sa ndryshova {linksrescued} lidhjet e jashtme në [[Stampa:Namespacepage]]. Ju lutem, shpenzoni pak kohë për të shqyrtuar [{diff} redaktimin tim]. Nëse keni ndonjë pyetje ose dëshironi që roboti të injorojë lidhjet apo faqen krejtësisht, ju lutem vizitoni këtë faqe për informacione të mëtejshme. Kam bërë këto ndryshime:\n{modifiedlinks}\nKur të keni mbaruar së shqyrtuari ndryshimet e mia, mund të ndiqni udhëzimet te stampa më poshtë për të rregulluar çdo problem me adresat.\n\Gjithë të mirat!
3 External links found that need fixing U gjetën lidhje të jashtme që duhen rregulluar
4 Hello fellow editors,\n\nI have found one or more external links on [[{namespacepage}]] that are in need of attention. Please take a moment to review the links I found and correct them on the article if necessary. I found the following problems:\n{modifiedlinks}\nWhen you have finished making the appropriate changes, please visit this simple FaQ for additional information to fix any issues with the URLs mentioned above.\n\nThis notice will only be made once for these URLs.\n\nCheers. Përshëndetje, të dashur redaktorë!\n\nKam gjetur një ose më shumë lidhje të jashtme në [[Stampa:Namespacepage]] që kanë nevojë për vëmendje. Ju lutem shpenzoni pak kohë për të shqyrtuar lidhjet që kam gjetur dhe korrigjojini ato në artikull nëse është e nevojshme. Kam gjetur këto probleme:\n{modifiedlinks}\nKur të keni mbaruar së bëri ndryshimet e duhura, ju lutem, vizitoni këtë faqe për informacione të mëtejshme për të rregulluar ndonjë problem me adresat e përmendura më parë.\n\nKy njoftim do të bëhet vetëm një herë për këto adresa.\n\Gjithë të mirat!
5 Trouble archiving links on the article Probleme me arkivimin e lidhjeve në artikull
6 Hello. During the archive process, the archive returned errors for one or more sites that I submitted for archiving.\nBelow, I have included the links that returned with an error and the following error message.\n\n{problematiclinks}\nIn any event this will be the only notification in regards to these links, and no further attempt will be made to archive the links.\n\nCheers. Përshëndetje! Gjatë procesit të arkivimit, arkivi ktheu një përgjigje me mesazhe gabimesh për një ose më shumë faqe që unë paraqita për arkivim.\nMë poshtë, kam përfshirë lidhjet që u kthyen me një gabim dhe mesazhin e gabimit në vijim.\n\n{problematiclinks}\nKy do të jetë njoftimi i vetëm mbi këto lidhje dhe nuk do të bëhen përpjekje të mëtejshme për të arkivuar lidhjet.\n\Gjithë të mirat.
7 {link} is found to be dead. Recommend adding {newarchive} to the original URL. {link} është prishur. Këshillohet shtimi i {newarchive} tek adresa origjinale.
8 {link} is found to be dead. No archive was found. {link} ësht prishur. Nuk u gjet asnjë arkiv.
9 {link} is considered to be dead, however has been found to be alive. Recommend removing the dead flag from the URL. {link} konsiderohet të jetë e prishur, megjithatë është gjetur të jetë funksionale. Këshillohet heqja e etiketës që e përcakton lidhjen si të prishur.
10 Added archive {newarchive} to {link} U shtua arkivi {newarchive} te {link}
11 Replaced archive link {oldarchive} with {newarchive} on {link} U zëvendësua lidhja e arkivit {oldarchive} me {newarchive} te {link}
12 Corrected formatting/usage for {link} U rregulluaformatimi/përdorimi për {link}
13 Added {{dead link}} tag to {link} U shtua etiketa {{dead link}} te {link}
14 Removed dead tag from {link} U hoq etiketa e lidhjes së prishur nga {link}
15 Modified source for {link} U ndryshua burimi për {link}
16 {problem} with error {error} {problem} me gabimin {error}
17 Rescuing {linksrescued} sources and tagging {linkstagged} as dead. Shpëtim i burimeve {linksrescued} dhe etiketim {linkedtagged} si të prishura.
18 Notification of errors encountered when attempting to archive links Njoftim i gabimeve të hasura gjatë përpjekjes për të arkivuar lidhjet
19 Notification of altered sources needing review Njoftimi i burimeve të ndryshuara në nevojë për shqyrtim

Unë bëra këto. — Βατο (diskutimet) 4 qershor 2019 13:00 (CEST)

@Βατο, shumë faleminderit! Bëra ca redaktime. Do t'i përgjigjem dhe pyetjeve që kërkon ai dhe t'ia dorëzoj. Pastaj t'i futem faqes në Meta. - Klein Muçi (diskutimet) 4 qershor 2019 18:58 (CEST)
Shumë mirë 🙂. — Βατο (diskutimet) 4 qershor 2019 23:01 (CEST)
@Βατο, të lutem, kontrolloje pak faqen në Meta. E përktheva në shqip por duke qenë se kam punuar pjesë-pjesë, duhet një kontroll i përgjithshëm. - Klein Muçi (diskutimet) 6 qershor 2019 08:20 (CEST)
  U bë!Βατο (diskutimet) 6 qershor 2019 13:16 (CEST)

Please answer the following questions:

 • Where is your dead link template(s)?
 • Do you have any archive template(s)? Please list them.
 1. This.
 2. And this.
 • Do you want talk page messages?
  • Yes.
 • What is the community's preferred date format, and all other acceptable formats in order of preference?
  • Date - Month (Name) - Year
 • Where are your Cite templates?

Artikull i ri

Përshëndetje Klein! Hidhi një sy artikullit: Dolores Umbrixh, tema ka nevojë për një artikull të veçant? — Βατο (diskutimet) 19 qershor 2019 13:31 (CEST)

@Βατο, e kam parë që në krijim e në fakt po shpresoja mos krijuesi do të kthehej për të vazhduar punimin me të por meqë s'ndodhi, mund të griset besoj. Edhe pse tema ka nevojë për artikull të mëvetësishëm normalisht. Mendon se na duhet të votojmë? - Klein Muçi (diskutimet) 19 qershor 2019 15:15 (CEST)
Mendoj se mund të griset direkt. — Βατο (diskutimet) 19 qershor 2019 15:32 (CEST)

Franca

Faleminderit shumë! Birdie (diskutimet) 20 qershor 2019 18:01 (CEST)

Linket

Klein, per shkak se munda ti beja copa-paste linkeve, po ti dergoj ketu. a) Stampa:Kombëtaret në futboll - eshte stampa e vjeter per kombetaret, vetem per ato evropianet. b) Stampa:Kombëtaret në futboll2 - kjo eshte ajo qe kam krijuar une copy paste nga en.wiki. c) Template:Infobox national football team - stampa nga wikipedia homologe en.wiki.

@Sadsadas, çështjen me nofkën e rregullova dhe besoj se mund të kem rregulluar dhe çështjen me ngjyrat. Por që ta provoj a e kam rregulluar saktë (dhe të gjej si rregullohet ELO) më duhet ta shoh në përdorim pasi, nëse e kuptova drejt, emri i ngjyrave del vetëm pasi të jenë plotësuar të gjitha parametrat për to.
Të lutem, shko te Livadhi (e ke te adresat e renditura majtas), vendose stampën dhe plotësoji të gjitha parametrat. Kur ta bësh, më njofto këtu dhe unë do të shkoj të bëj ndryshime te stampa e të shoh si reflektohen te Livadhi. Stampa është goxha e mirëndërtuar në origjinalitet pasi, përveç informacionit të plotë që jep, ofron lehtësisht përshtatjen për variacione të ndryshme sportive në lidhje me futbollin (për femra, plazh) dhe vjen e shoqëruar me një kategori gabimesh ku renditen automatikisht të gjitha faqet ku stampës i janë përdorur parametrat gabimisht. Për pasojë do të mundohem të përshtas e të përkthej dhe ca pjesë të tjera (si kategorinë e gabimeve) pasi të rregullojmë detajet që kërkon ti që të mund ta kemi plotësisht funksionale dhe nëse gjërat ecin mirë, mund dhe të fillojmë ndryshimin e artikujve që përdorin stampën e vjetër në të renë. - Klein Muçi (diskutimet) 21 qershor 2019 17:51 (CEST)
Shënim: Rregullimet e mia i ktheva derisa të kryhet çështja e livadhit që të mos ngatërrohemi në kod. Kjo që të mos trembesh kur të dalë pa asnjë ndryshim. Gjithashtu mos ki frikë se përpunimi do të humbasë te Livadhi. Fatmirësisht (e fatkeqësisht, kur e mendon) pak veta e përdorin atë faqe dhe edhe po humbën mund t'i rigjejmë direkt te historiku i saj. - Klein Muçi (diskutimet) 21 qershor 2019 17:54 (CEST)
Nuk te kuptoj me saktesi klein, cfar duhet te bej te livadhi, nqs e ke qe te provoj stampen atehere ate e kam dy her te artikujt e kombetareve te shqiperise dhe italise. Dhe sic te thash ka vetem disa parregullsi. Nqs ti ke redaktuar dhe i kthyer atehere stampa eshte ne gjendjen fillestare sic e lash un. Kerkoj ndjes por nk po kuptoj.— Sadsadas (diskutimet) 21 qershor 2019 23:18 (CEST)
@Sadsadas, po për atë e kisha pasi mua s'më del që ta kesh përdorur kund atë stampë. Por ja, do të merrem së shpejti dhe të përdor ato faqe që thua ti si shembull. - Klein Muçi (diskutimet) 22 qershor 2019 17:38 (CEST)
@Βατο, a i hedh një sy kësaj stampës Kombëtaret në futboll2? Po përpiqem ta përshtas në shqip por reagon çuditshëm. Sadsadas thotë që e ka përfshirë tashmë te dy artikuj (dhe në fakt e ka përfshirë) por asnjëri nga artikujt nuk renditet te Lidhjet këtu. Gjithashtu, shumë parametra përcaktohen jashtë stampës. Për shembull, në krye del "Nofka/t" pavarësisht se një përkthim i tillë nuk ekziston brenda stampës dhe është aktualisht vetëm në anglisht. Për pasojë, dhe po të ndryshosh gjëra brenda stampës ato nuk reflektohen te artikujt. - Klein Muçi (diskutimet) 22 qershor 2019 18:13 (CEST)
@Klein Muçi, nëse vendos tekstin {{Infobox national football team | Name = | Nickname = | Badge = | etj. }} del Stampa:Infobox national football team dhe jo Stampa:Kombëtaret në futboll2. Nuk e di nëse ishte kjo përgjigja e pyetjes së parë. Për ndryshimin e parametrave, më thuaj te cila nga këto stampa duhet të ndërhyj. — Βατο (diskutimet) 22 qershor 2019 22:22 (CEST)
Shiko gjithashtu këto ndryshime: 1, 2, shpresoj që të jenë përgjigja e pyetjes së dytë. — Βατο (diskutimet) 22 qershor 2019 23:03 (CEST)

@Βατο, ky është problemi atëherë. Sadsadasi ka krijuar një stampë me një kod shumë të ngjashëm me atë që ekzistonte tashmë dhe prandaj sistemi nuk merr asnjë komandë nga stampa e dytë. Aktualisht kemi 3 stampa të ngjashme i bie. @Sadsadas, do ta fshij stampën që ke krijuar ti e do ta çoj kodin e saj, të përshtatur, te stampa që gjeti Bato. - Klein Muçi (diskutimet) 23 qershor 2019 01:28 (CEST)

@Sadsadas, E grisa krijimin tënd. Punën tënde e përshtatjen time ia bashkangjita stampës: Infobox national football team. Besoj se kam përshtatur mjaftueshëm parametra sa për ta bërë funksionale. Shumë lidhje të tjera mund të krijohen ende e nuk jam i sigurt si funksionon me futbollin e grave apo të plazhit por hëpërhë duhet të mjaftojë për shumicën e skuadrave kombëtare për meshkuj. Siç kam shkruar, kodi është goxha i detajuar e lejon mundësi për përshtatje të vazhdueshme sipas nevojave kështu që mos ngurro të më shkruash çdo detaj të vogël që mendon se mund të ndryshohet apo shtohet. Qoftë dhe për femrat a plazhin, nëse të bie rasti, se kështu kuptoj cilat ndryshime janë më të nevojshme dhe është më mirë se sa të bëj ndryshime me renditje të rastësishme. @Βατο, faleminderit për sqarimin tënd se s'po i jepja dot drejtim situatës pa të. - Klein Muçi (diskutimet) 23 qershor 2019 02:45 (CEST)
Klein, @Βατο, ka qene pakujdesia ime qe kam krijuar nje stampe identike me nje stamp tjeter pa kontrolluar me pare. Kerkoj ndjes. E bera kete gje pasi stampa qe perdorej ne artikujt e kombetareve eshte e dobet.— Sadsadas (diskutimet) 23 qershor 2019 13:03 (CEST)
@Sadsadas, asnjë problem por mund të të pyes pse i ndryshove prapë uniformat? :P A s'e filluam të gjithën këtë për të rregulluar uniformat? - Klein Muçi (diskutimet) 23 qershor 2019 16:10 (CEST)
Besoj se ishte gabim. I riktheva siç ishin dhe ruajta ndryshimin tënd për renditjen botërore. - Klein Muçi (diskutimet) 24 qershor 2019 05:50 (CEST)

Medalje

  Medalje
Për punën e palodhur që po bën në Wikipedia. Vazhdo kështu!


Une e di qe ti meriton minimumi 15 si keto, por dua te te falenderoj per punen fantastike qe ke bere ne aspektin "mekanik" ne wikipedia, dhe ne vecanti me temen nga futbolli. Uroj qe te kem mundesi te vazhdoj te punoj me ty ne te tjera raste dhe te vazhdojm sebashku dhe me ndihmen te perdoruesve te tjere ta bejme sq.wiki-n sa me te mire dhe ta ngrejme sa me larte. — Sadsadas (diskutimet) 26 qershor 2019 23:00 (CEST)

@Sadsadas, të falënderoj shumë. Jam i sigurt që për sa kohë të kemi një komunitet me njerëz punëtorë si ti, përparimi do të jetë i shpejtë. Puna e mbarë na qoftë! - Klein Muçi (diskutimet) 27 qershor 2019 07:10 (CEST)

Ndryshime ne faqen kryesore

Pershendetje Klein! Te falenderoj per deshiren dhe vullnetin per te bere ndryshime ne Wikipedia. Megjithate, doja te pyesja per ndryshimet ne Wikipedia:Faqja kryesore/Koka. Perse eshte hequr lista e portaleve nga ky bllok? A ka ndonje votim per keto ndryshime? -- Euriditi  1 korrik 2019 22:27 (CEST)

@Euriditi, përshëndetje! Më bëhet qejfi për rikthimin tënd në komunitet. Po, ka një votim. Shiko këtu. Gjithashtu shiko këtu për të pasur një transparencë më të plotë të aktivitetit tim të përgjithshëm në komunitet këto kohë dhe për një shpjegim të thelluar në lidhje me faqen kryesore. Ideja është për një ristrukturim gradual të saj duke synuar modernizimin nga ana vizuale dhe standardizimin ndër projekte. Megjithëse heqja e portaleve është ajo që bie më shumë në sy, në fakt ka dhe ndryshime të tjera të aplikuara (për shembull, rikthimi i një rubrike të papërdorur më parë në lidhje me risitë në projekt). Nëse je kundër heqjes së tyre, të lajmëroj se heqja synon të jetë e përkohshme sa të fillojmë një fushatë rigjallërimi për Wikiprojektet e Portalet, kohë pas së cilës do t'i rikthejmë së bashku me një listë më të gjerë të portaleve ekzistuese. Për këtë kemi krijuar dhe Portalin e Komunitetit (shiko lidhjet majtas te sidebar) ku do të listojmë së shpejti Wikiprojektet kryesore në projekt dhe të mundohemi të gjejmë një mënyrë për standardizimin, rijetëzimin dhe lidhjen e tyre me portalet përkatëse e pastaj të vazhdojmë me gjallërimin e këtyre të fundit.
Idealisht supozohet që Wikiprojektet të gjenerojnë përmbajtje të vazhdueshme të përditësuar për portalet. Ndryshimi i faqes kryesore po bëhet goxha ngadalë në mënyrë dhe që t'u lihet kohë të gjithëve të marrin pjesë në diskutimet për të (si rasti aktual) dhe sepse ndryshimet në të ndërlidhen me shumë faqe e nënfaqe të tjera (si çështja e Portalit të Komunitetit apo portalet në përgjithësi). Aktualisht jemi ende në fazat e para, ku synimi kryesor ishte thjesht një përditësim i përgjithshëm i rubrikave ekzistuese, dhe portalet së bashku me lajmet nga bota u hoqën sepse ishin rubrika që kishin vite të tëra pa u përditësuar, me shpresën për tu rikthyer përsëri në të ardhmen, nëse arrijmë t'i rijetëzojmë. - Klein Muçi (diskutimet) 1 korrik 2019 23:20 (CEST)
Te falenderoj per pergjigjen Klein! Ne nuk kemi fuqine te mirembajme nje Faqe Kryesore sic duhet, prandaj sa me e thjeshte te jete me mire eshte e jam dakord me kete. Gjithesesi mire do te ishte qe gjithe ndryshimet ne vazhdim (ne kodin e faqes) te vendosen se pari ne nje faqe prove (psh. Faqja kryesore/2), pasi te arrihet konsesusi atje te mund te zhvendoesn tek Faqja kryesore. Te uroj pune te mbare e me krahe te lehta :) ! -- Euriditi  7 korrik 2019 19:41 (CEST)
@Euriditi, të mirëkuptoj plotësisht në çfarë thua në lidhje me faqet-shembull. Një të tillë e kam bërë tashmë, të cilën e nxora dhe në Kuvend për një ide të përgjithshme, ku u bazuam për diskutimin e mësipërm. Ama krijimi i faqeve-shembuj shumë të specifikuara është pothuajse i pamundur për shkak të ndërlidhjes së Faqes kryesore me shumë faqe e nënfaqe të tjera. Është një çështje në progres e sipër që varet e ndërlidhet me sa përparohet me anë të tjera të komunitetit e sa veta përfshihen. Prandaj dhe unë propozova një ndryshim tepër të ngadaltë e me një diskutim të vazhduar. Kupto këtu që kur them "të ngadaltë" nënkuptoj muaj të tërë (nëse nuk ndërpritet krejtësisht si punë, duke qenë se varet nga shumë faktorë e s'mund të parashikosh si ecën). Gjithsesi, hëpërhë është e sigurt që s'do të ketë ndryshime të tjera nga unë përveç atyre që sheh aty pasi po merrem me disa detaje teknike të tjera (gadgets e extensions) e nuk e filloj dot punën me portalet e projektet dhe të dua.
Të falenderoj për urimin dhe më lër të theksoj dhe njëherë kënaqësinë personale për rikthimin tënd në komunitet, qoftë dhe në mënyrë jo shumë aktive. Përveç ndihmesës fillestare që më ke dhënë disa vite më parë këtu, këto kohë punoj shpesh me faqe teknike dhe në historikët e shumë prej tyre gjendet emri yt, kështu që besoj se s'jam i vetmi anëtar i vjetër - nëse mund të quhem i tillë - që ndihet mirë kur sheh emrin tënd në listën e ndryshimeve më të fundit. - Klein Muçi (diskutimet) 8 korrik 2019 14:11 (CEST)

Half barnstar

{{Medalje gjysmë D|Test Kaldari (diskutimet) 23 korrik 2019 18:14 (CEST)}}

@Kaldari, thank you for trying this out (and fixing the syntax)! Have you got any idea how I can fix the code to allow for this template to be used correctly too by the extension? Also, did you try "gostitje" templates? Please, try "bozë". The image gets over half of the area of the preview button. - Klein Muçi (diskutimet) 24 korrik 2019 02:44 (CEST)

Request for comment on the display of the capitals of the Ottoman Empire on Wikidata

Hi! If there is a village pump for the Albanian wiki, please add the following:

"Please see wikidata:Talk:Q12560 for a request for comment on how the capitals of the Ottoman Empire should be displayed on Wikidata." WhisperToMe (diskutimet) 24 korrik 2019 11:51 (CEST)

Medalje2

  Medalje
Për punën e mirë që po bën në të gjithë komunitetin e Wikipedia-s në tërësi. Vazhdo kështu!

- Βατο (diskutimet) 25 korrik 2019 11:01 (CEST)

@Βατο, provë për zgjatimin apo vlerësim i mirëfilltë? :P - Klein Muçi (diskutimet) 25 korrik 2019 15:26 (CEST)
Vlerësim :) — Βατο (diskutimet) 25 korrik 2019 18:37 (CEST)
@Βατο, të falenderoj shumë atëherë. :) - Klein Muçi (diskutimet) 25 korrik 2019 19:54 (CEST)

Stampa:Për përmirësim

Stampa është e mbrojtur dhe desha ta redaktoj. Mund ta heqësh mbrojtjen? Alban (diskutimet) 18 gusht 2019 10:46 (CEST)

U hoq. Të lutem, më lajmëro kur të mbarosh punë në mënyrë që ta rikthej. - Klein Muçi (diskutimet) 18 gusht 2019 11:44 (CEST)
@Punetor i Rregullt5, më fal se kisha harruar të të përmendja. - Klein Muçi (diskutimet) 18 gusht 2019 16:22 (CEST)
@Klein Muçi, unë mbarova punë, por nuk mendoj se kjo stampë duhet mbrojtur. Nuk përdoret më shume se stampa:Cung e cila nuk e ka mbrojtjen. Pastaj, unë vazhdimisht bëj rregullime në këto stampa. Alban (diskutimet) 19 gusht 2019 08:40 (CEST)
@Punetor i Rregullt5, idealisht, të dyja stampat që përmende duhet të jenë të mbrojtura. Të gjitha stampat që kanë përdorim të gjerë praktik në projekt. Por meqë jemi ca larg ideales e ti thua se punon vazhdimisht në lidhje me to këto kohë, e lëmë dhe pa mbrojtje. - Klein Muçi (diskutimet) 19 gusht 2019 18:33 (CEST)

Çmimi për artikujt cilësorë

Çmimi i parë për krijimin e artikujve cilësorë në Wikipedia-n shqip në vitin 2018 i jepet përdoruesit Klein Muçi.

Çmimi u dha pas konsultimit të komunitetit në qendrën e votimeve.


Mustafë Dervishi

Pershendetje Klein ! Dua te bej nje ankese mbi nje artikull me titull "Mustafe Dervishi" qe une kam krijuar. Te me falesh nese nuk te kam shkruar ne vendin e duhur por nuk jam perdoruese e wikipedias.

Artikulli "Mustafe Dervishi" eshte artikull i bazuar mbi nje liber prej afer 200 faqesh shkruar nga historiani Mentor Quku. Mustafe Dervishi ka qene Deshmor i Kombit dhe kryetar i Rinise se Ballit Kombetar , dhe eshte fatkeqsi te lihet ne hije ... pothuajse nuk figuron fare ne internet.

Zoteria qe e ka shkruar ka vdekur dhe shume nga te afremit e pare te tij kane vdekur ose jane shume pleq.

Une jam stermbesa (daja i mamase) dhe librin e kam ne hard copy. Jam munduar te bej nje permbledhje shuume te reduktuar te ketij libri meqenese ne 1 janar te vitit 2020 Mustafe Dervishi do te kishte 100 vjetorin e lindjes.

E bera kete pune (megjithese jam shume e zene) per hir te mamase time, te gjyshes sime qe nuk jeton me, dhe per hir te atij vete te cilin jo vetem ish-ballistet dhe ish-legalistet e respektonin si figure e nderuar por edhe vete komunistet (ato qe e kane njohur) te cilet kane kembengulur me vite deri sa arriten ta shpallnin deshmor.

JU lutem me thoni cfare mund te bej qe faqja te mos griset. Jam e hapur tju siguroj informacionin e nevojshem per cdo gje.

Ju falenderoj per mirekuptimin.

@OJ 1974, përshëndetje! :)
Zakonisht artikujt në Wikipedia fshihen sepse nuk respektojnë parimin e shquarsisë. Pra, janë shkruar rreth një teme, personi, fenomeni, mjeti, organizate etj. si këto që konsiderohen jo mjaftueshëm të shquara në vetvete sa për të merituar një artikull në projekt. Normalisht te stampa e grisjes duhet te ishte vendosur dhe arsyeja, e cila në rastin e atij artikulli nuk është përcaktuar. Për t'u sqaruar më në detaje, po hap një diskutim te faqja shoqëruese e artikullit dhe aty mund të kuptojmë më shumë e të shohim se çfarë mund të bëhet.
Mund t'ju pyes dhe si e gjetët faqen time? Kjo mund të më ndihmojë t'ju vijë më lehtësisht në ndihmë të tjerëve në raste të ngjashme. - Klein Muçi (diskutimet) 27 shtator 2019 15:49 (CEST)

faqen tuaj e gjeta duke kerkuar nje menyre sesi te bej ankese. te me falni por jam kjrejtesisht fillestare ne kete ceshtje pavaresisht se merrem ne pune me teknologji.

te me falni por besoj se ai qe e ka propozuar per fshirje mendoj qe eshte nxituar.

Nje rruge ne qytetin e Shkodres mban emrin e tij. eshte shpallur deshmor i kombit Dhe eshte bere nje liber per te nga nje historiian te cilin mund tjua siguroj.

@OJ 1974, Pa problem. :) Kini parasysh vetëm diçka nga ana teknike. Pasi të mbaroni së shkruari nëpër diskutime, (jo nëpër artikuj) në fund të tekstit tuaj vendosni gjithmonë - ~~~~. Kopjojeni nga këtu po të doni dhe përdoreni sa herë të nevojitet. Kjo shërben si firmë dhe bën që të dalë automatikisht emri juaj, ora dhe data në momentin e shkrimit. Siç më del mua. Në këtë mënyrë ne kuptojmë me cilin po flasim. :) Shikoni te faqja e diskutimit të artikullit Mustafë Dervishi pasi thirra për diskutim dhe personin që ka propozuar fshirjen. Biseda do të vazhdojë andej. - Klein Muçi (diskutimet) 27 shtator 2019 16:18 (CEST)
@Klein Muçi, Në rregull. Ju falenderoj!

kodi im: kështu besoj ? - ~~~~

@OJ 1974, ashtu por pa ato nowiki. Vetëm pjesën në mes. :) - Klein Muçi (diskutimet) 2 tetor 2019 16:16 (CEST)
@Klein Muçi, Pershendetje Klein ! Me falni por do ju bezdis perseri. Nuk shoh te jete hapur ndonje diskutim mbi ceshtjen e "Mustafe Dervishit". Mbase nuk di ta gjej une. Te lutem shume me orjento pak.

Te falenderoj - OJ 1974 (diskutimet) 3 tetor 2019 11:50 (CEST)

@OJ 1974, përshëndetje! :) Shiko faqen e diskutimit të artikullit vetë. Diskutim:Mustafë Dervishi - Klein Muçi (diskutimet) 3 tetor 2019 15:16 (CEST)

Flm! - OJ 1974 (diskutimet) 4 tetor 2019 10:09 (CEST)

This page

This page needs the green light./ Iri peji rinoda mwenje wakasvibira. https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_e_filmave_m%C3%AB_t%C3%AB_suksessh%C3%ABm&stable=0&redirect=no 81.106.30.36 4 tetor 2019 19:02 (CEST)

Hello! :)
Regarding the green light request. I don't deal much with accepting changes myself. @Sadsadas, can you help with this request? - Klein Muçi (diskutimet) 6 tetor 2019 00:27 (CEST)
@Klein Muçi, pershendjete, cfar duhet te bej me faqen?
@Sadsadas, ta kontrollosh. Të shohësh çfarë ndryshimesh janë bërë, a duhen bërë dhe t'i pranosh nëse duhen bërë, ose t'i kthesh në të kundërtën. :) - Klein Muçi (diskutimet) 6 tetor 2019 03:15 (CEST)
@Klein Muçi, te kuptoj, neser do ti kushtoj me shume vemendje.

Gadget Adoption

Hello Klein, I can't email from where I am right now - but will reply with some of the "public" type items for you here, hope that is OK!

@Xaosflux, thank you very much for your fast response! :)
Regarding the gadget statistics, that's exactly what I wanted! Thank you! As for the creating pages problem, to be honest, I'm not sure if I understand you correctly. If I clink on a red link, no matter if that red link was already on an article or was the title of a new article I just searched for in order to write it, the page reloads and gets stuck with that message I said earlier. That didn't happen with your aforementioned link though. The page opened correctly and I was able to start the writing process without the reloading thing. I'm sorry but I'm not familiar with the terms source editor, text editorand safe mode. :/
The source or text editor is a plain text screen where you type everything out, the opposite of the "visual editor" which it sounds like you are trying to use. "Safemode" is for testing and disables gadgets and scripts from running. If this problem is only happening to you, I suggest disabling any opt-in gadgets you have enabled, as well as any userscripts (e.g. Përdoruesi:Klein Muçi/common.js) as your next step in troubleshooting. — xaosflux Talk 22 tetor 2019 16:57 (CEST)
Is there any remedy for the mentioning function regarding that comma thing then? It's fine if not. :) - Klein Muçi (diskutimet) 22 tetor 2019 16:25 (CEST)
Regarding the template, I don't think so, since a template instance can't tell what other text exists on the page. The formatting can be undesirable, we've made several different templates at enwiki - but even I don't always use the one that formats it best when typing. — xaosflux Talk 22 tetor 2019 16:54 (CEST)
@Xaosflux, I understand. As for the creation of new pages, apparently the problem really is in one of my userscripts or gadgets because that link you gave me behaved perfectly like it should. I'll try your suggestion with userscripts because I've already tried the gadgets. I'll bother you again with the results. :P - Klein Muçi (diskutimet) 22 tetor 2019 17:14 (CEST)
@Xaosflux, I deleted all my userscripts and opted out of every gadget but unfortunately the problem still persists. Maybe I should wait a little for the change to take effect? Is there any way you can give me your email so I can send you a screenshot of what I see when the problem happens? I don't want to use Commons and the media uploading is prohibited in our community for now. :/ - Klein Muçi (diskutimet) 22 tetor 2019 17:57 (CEST)
In Speciale:Preferencat#mw-prefsection-editing try to "disable the visual editor" and see if it helps? — xaosflux Talk 22 tetor 2019 17:58 (CEST)
Also, what skin are you using? — xaosflux Talk 22 tetor 2019 17:59 (CEST)

@Xaosflux, you mean this option -> Enable the editing toolbar ? I'm using the default skin, vector. - Klein Muçi (diskutimet) 22 tetor 2019 18:06 (CEST)

@Xaosflux, it is finally fixed! I didn't change my preferences. Apparently it is a problem with the gadgets/userscripts but the change does take its time to have effect. I'll try them one by one to see which of them is causing the problem. I'll try to write you one more time once I find it, hoping you can help me fix it. In the meantime, thank you! :)) It's been months since I started dealing with this problem so it's good to be back to normal again. :P - Klein Muçi (diskutimet) 22 tetor 2019 18:11 (CEST)
@Xaosflux, after some time testing, I see the userscripts and gadgets are fine. The problem was the visual editor, like you mentioned at the beginning. I added all the gadgets one by one and I still didn't get the problem here anymore, meanwhile, I had only to deactivate the visual editor at Wikiquote to be able to fix it there immediately, without removing anything. So, yeah, if it doesn't happen again in the future, with as far knowledge as I've got on the subject by now, I can say that the visual editor was the root of the problem. Thank you one more time for again helping me with yet one more of my requests! :) - Klein Muçi (diskutimet) 24 tetor 2019 01:37 (CEST)
Hmm, that doesn't sound great if it is happening to others, they may have VE set as default. Keep an eye on it and see if you can replicate the problem outside of yourself, a phabricator ticket for VE could be opened as needed. — xaosflux Talk 24 tetor 2019 01:45 (CEST)
@Xaosflux, okay then. I'll try to replicate the same thing in EnQuote myself, to see if it makes any difference. And then I'll tell other people to replicate it in SqQuote. WikiQuote is easier to try since it doesn't have that special option to disable the VE while it is still in Beta. You can either activate it at Beta features or not, without that special option that can mess up the results. I'll post here again after I have some more insight. Somehow I wish the problem really is with the VE though, because that would guarantee that my hypothesis is right and I won't have to deal with it again in the near future. - Klein Muçi (diskutimet) 24 tetor 2019 02:57 (CEST)
@Xaosflux, I finished my testings. At the Albanian Wikiquote is obvious that the problem was being caused by the VE. Everytime I activate it as part of my global settings, my page freezes when I try creating a new page. And every time I set a local exception there to disable it, the creating process continues normally. Unfortunately I can't replicate the same thing with the English Wikiquote. There everything runs smoothly, no matter if the VE is active or not. I also asked another user to test this. The VE plays no part in their creating process too. They can create pages normally in the Albanian and the English Wikiquote, no matter if the VE is on or off. Maybe it has something to do with the activation of global settings? Maybe it is a combination of activating the gadgets and the VE? (I'll test this with that other user too as a final test.) I don't know. :/ But at least I'm not having problems myself and whatever that is, it's not very common so I guess that won't be a big problem. I'll try the final test with the gadgets one more time and tell you the results with that. Other than that, I don't have any more ideas what to try. :P - Klein Muçi (diskutimet) 25 tetor 2019 15:19 (CEST)

I tried to "break" this on for myslef on sqquote, but wasn't able to; I imported that JWB script and also enabled eery gadget, but was still able to make and edit q:sq:Përdoruesi:Xaosflux/Livadhi personal. Visual Editor may still be buggy. Some other troubleshooting you can try: (a) Use a secondary account to rule out any issues with your account (b) Try a "private browsing/incognito" session, another browser, or even another computer. — xaosflux Talk 25 tetor 2019 15:31 (CEST) @Xaosflux, yes. So was the case with my friend. For me it's not a problem. I don't use the VE much. I just wanted to understand what's happening to help the community more, thinking of other people that might use the VE a lot more than me. But given the fact that it's not a common problem, I think we're good now. Klein Muçi (diskutimet) 26 tetor 2019 04:14 (CEST)

Vota asnjanës

Përshëndetje Klein! Me rregullin që kemi tani, vota asnjanës, në qoftë se shtohet tek totalja e votave, ndikon si një votë kundër tek përqindja: psh. kandidatura për burokrat i Eagleal-it, ka 5 vota për, 1 votë asnjanës, dhe përqindja për është 83% (5/6 *100), ashtu si do të ishte me 5 për dhe 1 kundër. E zëvëndësova me koment që mos të ndikoj si votë kundër. – Βατο (diskutimet) 26 tetor 2019 14:56 (CEST)

@Βατο, mbase s'duhet llogaritur në vlerën e përgjithshme të votave? Mënyra si e mendoj unë është që dikush mund të vijë të vendosë një votë asnjanëse dhe te diskutimi poshtë të tregojë pse është asnjanës (të bëjë komentin). Vendosja e mundësisë për koment te pjesa e votimit e vështirëson llogaritjen e votave dhe e bën pak të panevojshme nënndarjen e diskutimit më poshtë. Një votë asnjanëse logjikisht s'duhet llogaritur si kundër. Ajo më e shumta mjafton për të ngritur dyshime e për të lëkundur pak ata që janë të vendosur për të votuar pro por s'besoj se duhet llogaritur matematikisht si votë kundër.
Lidhur me këtë më lër të them dhe se më vjen keq për kthimin pa shpjegim të menjëhershëm të ndryshimeve. Ishte padashje pasi qëllimi im ishte të përdorja komandën "zhbëje" që të lejon të vendosësh dhe arsyen më poshtë. - Klein Muçi (diskutimet) 26 tetor 2019 15:10 (CEST)
Ok, shtova sqarimin tek faqja e administratës. – Βατο (diskutimet) 26 tetor 2019 17:18 (CEST)

References/url-status

@Xaosflux, hello! Can you help me solve a technical problem regarding references in our community? The IA Bot puts the parameter url-status=dead at links that it finds to be dead. Unfortunately our module doesn't support that parameter. I'm not really sure why but all the pages that get a citation like that get put on the Kategoria:Faqe me burime që përmbajnë parametra të palejuar, which is the Albanian category for Pages with citations using unsupported parameters. I tried removing that parameter to solve the problem, which it does, but the bot adds it immediately so... I think the bot can be made to not add that but I think it would be better if the module starts supporting that parameter. Do you have any information how is the situation in EnWiki regarding this subject? Is that parameter supported by the CS1 module there? How can I fix it here? I strongly believe the problem rests with the module because I've been the one to copy it here from EnWiki and it was never a perfect localizing process because it had many changes to be made to suffice to our community needs and I believe I wasn't that good on that. (I've tried getting help from Trappist Monk with the localizing process but I couldn't suffice to his needs.) You can see my testing (and IA Bot's work) at the history of this page: A.C. Cesena. See at the bottom of it for the problem highlighted in red. We've made all the citation errors' categories not hidden so the community can be be more aware about the correct use of the citations (and that has worked remarkably, to be honest). - Klein Muçi (diskutimet) 27 tetor 2019 17:11 (CET)

Your Moduli:Citation/CS1/Configuration / Moduli:Citation/CS1 don't have any url-status code in them. You can try asking at w:en:Help talk:Citation Style 1 if anyone would like to help out here, but this isn't a module I've got much experience with. — xaosflux Talk 27 tetor 2019 17:28 (CET)
@Xaosflux, so it is a module problem! I'll try to fix it myself by looking at the English one and if I fail to do so, I'll try to ask for help. Thank you! :) - Klein Muçi (diskutimet) 27 tetor 2019 17:41 (CET)

Medalje3

  Medalje
Për punën e zellshme dhe të kujdesshme që po bën në Wikipedia. Vazhdo kështu!

Βατο (diskutimet) 29 tetor 2019 20:57 (CET)

@Βατο, besoj është prej punës me modulin e referimit. Faleminderit! :) - Klein Muçi (diskutimet) 30 tetor 2019 04:11 (CET)

Wikipedia:Artikuj të përkryer

Kjo faqe është e mbrojtur. Do të lutesha të shtoje dhe Panthera leo leo tek seksioni "shkenca" si artikull i përkryer. Alban (diskutimet) 7 nëntor 2019 15:52 (CET)

Punetor i Rregullt5:   U bë! :) - Klein Muçi (diskutimet) 7 nëntor 2019 17:39 (CET)

Kontroll

pershendetje, a mund ta kontrolloni artikullin e Aybars İbak ? Enes bi (diskutimet) 13 nëntor 2019 20:02 (CET)

@Enes bi, përshëndetje! :) Problemi me atë artikull është te gjuha dhe sasia e informacionit. Fillimi është paksa i pakuptueshëm në shqip dhe informacioni i përfshirë në të është tepër i pashtjelluar për të merituar një artikull të mëvetësishëm. Në këtë fazë që është, nëse do ta kontrolloja, do të duhej ta refuzoja krijimin e asaj faqeje duke qenë se ngjan si artikull me qëllim reklamues. Të ftoj të punosh pak më shumë me të përpara se të pranohet. Gjithashtu më duhet të të informoj që, për shkak të numrit të vogël të vullnetarëve, ekziston një listë goxha e gjatë e artikujve me ndryshime në pritje për t'u kontrolluar (fatkeqësisht, disa qindra të tillë) dhe kjo mund të bëjë që të vonojë pak kontrollimi i tij. - Klein Muçi (diskutimet) 14 nëntor 2019 00:25 (CET)

Ndryshim emri

A ka mundesi të ndryshosh emrin në artikullin Ussop në Usopp, ngase nuk di se si ndryshohet emri i një artikulli.

217.209.105.159:   U bë! - Klein Muçi (diskutimet) 22 dhjetor 2019 05:41 (CET)

Edit problems

Klein Muçi, I was wondering if User:Liridon was having the same problem as you (unable to edit in the Wikipedia space). This could possibly be something that is only impacting sqwiki admins or int-admins. — xaosflux Talk 2 janar 2020 18:43 (CET)

If it is, I could try to help troubleshoot more if I could be temporarily (for a week perhaps) added to these local groups by one of your bureaucrats. While I have no direct experience with your community, i would limit any activity to pure technical troubleshooting and not interfere with users or content. I have this access on other projects (c.f. Speciale:CentralAuth/Xaosflux) and have been a global editor for over 10 years if that helps for trustworthiness. — xaosflux Talk 2 janar 2020 18:47 (CET)
I can edit in the Wikipedia space [1].--Liridon (diskutimet) 4 janar 2020 19:44 (CET)
@Liridon, that was a misunderstanding between me and Xaosflux regarding a problem I was having while editing. See Help needed - again... for more information. It is now resolved though so no further action is needed from you. - Klein Muçi (diskutimet) 5 janar 2020 08:46 (CET)

Ndryshim fotoje

Pershendetje Klein! Po ju drejtohem juve duke qene se jeni administrator, per nje ceshtje. Kam nevoje te ndryshoj foton https://sq.wikipedia.org/wiki/Vasil_Tole ne kete faqe, me porosi te vete personit (jam punonjese e Akademise se Shkencave). Por nuk me lejon te bej ndryshime? As eksperience me wikipedia nuk kam, thjesht me eshte ngarkuar si detyre. Faleminderit!

@Ina19, përshëndetje! Besoj se e keni ju fotografinë e re që doni të vendosni. Nuk besoj të ekzistojë diku në internet paraprakisht apo jo? Mund ta ndryshoj unë. T'ju jap adresën e email të ma dërgoni fotografinë? - Klein Muçi (diskutimet) 12 shkurt 2020 20:03 (CET)
Po, patjeter. Shume faleminderit per ndihmen!
@Ina19, shiko në krahun e majtë, poshtë. Te fjalët ngjyrë blu. Dërgo email user. Më dërgo një mesazh çfarëdo duke shtypur aty. Menjeherë sapo të të përgjigjem, do të të ofrohet mundësia për të më dërguar dhe fotografinë në mesazhet elektronike. :) - Klein Muçi (diskutimet) 13 shkurt 2020 21:19 (CET)

Cashbook Finance

Pershendetje Klein,

Po ju kontaktoj ne lidhje me artikullin Cashbook Finance, ne lidhje me te cilin eshte shfaqur nje kerkese per grisje. Sic u mundova te njoftoj edhe administratorin me usename 'Olsi', per mendimin tim ky artikull i ploteson kriteret e shquarsise. Kerkesa per grisje u gjenerua pa komunikuar me pare se cfare duhej te ndryshohej tek artikulli. Lidhjet e jashtme per te cilat administratori ne fjale i referohej tashme jane hequr se bashke me disa referime te tjera. Per momentin tek seksioni referimeve eshte perfshire Direktoria Shteterore e Autoritetit Mbikqyres Financiar britanik si dhe pervec te tjerash, disa artikuj mbi kete kompani nga gazeta The Albanian (me e madhja shqiptare ne britani), si dhe gazetat/bloget shqiptare Telegraf, Sot, Urban Lajme, etj. te cilat kane pasqyruar kete lajm si aktualitet pas botimit te The Albanian (nese vini re datat e artikujve). Ju lutem ta rishikoni kete kerkese per grisje sepse kjo faqe kompanie ka cdo referim te sakte nese kontrollohet, ne ndryshim nga shumica e faqeve te tjera ne kategorine 'kompani' te cilat nuk kane asnje referim. Gjithashtu nese ka dicka tjeter qe duhet ndryshuar me tej tek faqja, ju lutem me beni me dije. Faleminderit per mirekuptimin!

@Lovefrombutch, përshëndetje! Në fakt problemi i lidhjeve të jashtme ishte realisht prezent dhe sapo do t'ju kritikoja dhe unë për atë gjë. Artikuj të tillë, si këto për firmat e ndryshme, janë pronë e një kontrolli të shtuar në lidhje me aspektin reklamues në projektet Wiki në të gjitha gjuhët dhe lidhjet e jashtme janë një nga provat kryesore për këtë gjë. Në këtë mënyrë përpiqet të sigurohet trafik në faqet personale nëpërmjet trafikut të faqeve Wiki për shkak të pozicionit të pëlqyeshëm që Google i bën në renditjen e rezultateve kërkimore faqeve Wiki. Si problem tjetër në këtë aspekt kemi faktin se të gjithë përdoruesit që kanë kontribuar në atë artikull, fatkeqësisht përfshirë ju vetë, ngjajnë të plotësojnë karakteristikat e WP:SPA. Nëse i hidhni një sy lidhjes të sapopërmendur do të vini re se reklamimi del përsëri problem kryesor në llogari të tilla (së bashku me çuarjen përpara të agjendave të caktuara por s'duket se ky është rasti).Te redaktimi i fundit pashë se kishin pasur përpjekje për të ndryshuar tonin nga një nuancë reklamuese në një nuance enciklopedike (të paktën sipas shënimit të përmbledhjes pasi nuk e pashë ndryshimin konkretisht) dhe kjo është gjë e mirë. Fatkeqësisht unë nuk kam një njohje të mirë të stilit karakteristik të artikujve të firmave të ndryshme për të ditur çfarë është e pranueshme e çfarë jo. Kjo do të kërkonte nga unë një studim të artikujve aktualë në Wikipedia-n shqip dhe artikujve të cilësuar si të përkryer/të mirë në Wikipedia-n anglisht në lidhje me firmat e ndryshme. Nëse kërkohet domosdoshmërisht vota ime në lidhje me artikullin në të ardhmen, do t'i dedikohem një studimi të tillë përpara se të votoj. Duke qenë se tema në fjalë mbetet jashtë njohurive të mia aktuale, do t'ju nxitja të shikoje me kujdes artikujt e listuar këtu si të mirë e të përkryer: Portal:Companies. Sa më shumë artikulli të afrohet me to e sa më shumë llogaritë shkruese të tij të largohen nga WP:SPA, aq më të larta do të jenë shanset që artikulli të qendrojë si pjesë e enciklopedisë e, pse jo, të dalë dhe në faqen e parë të saj ndonjëherë në të ardhmen. Përdorini njohuritë e përshkruara në dy lidhjet e mësipërme dhe diskutoni në faqen ku votohet për grisjen e artikullit. - Klein Muçi (diskutimet) 16 mars 2020 17:16 (CET)

Cashbook Finance

Pershendetje Klein,

Faleminderit per pergjigjen e detajuar, eshte me te vertete ndihmuese. Politikat e shquarsise i kam pare me kujdes dhe kam studiuar gjithashtu nje nga nje cdo faqe te 50 kompanive aktuale shqiptare ne kategorine 'Kompani ne Shqiperi' edhe nuk me duket se ndonje nga keto faqe eshte e referuar ne kete menyre dhe ploteson kushtet qe parashtrohen nga administratori Olsi ne krahasim me faqen qe une kam krijuar. Ne te kundert, keto faqe jane shume me te dobta se faqja ne fjale. Nese ne rastin e faqeve te tjera te kompanive e vetmja zgjidhje eshte kandidatura e perdoruesve per grisjen e tyre, nderkohe qe administatoret apo kontrolluesit nuk i kane kontrolluar akoma si faqja ne fjale (megjithese jane vetem 50 dhe shumica me shume pak informacion), kjo nuk me duket e drejte. Rregullat e kontrollit duhet te jene njesoj per te gjithe si dhe te kete nje konsistence ne krahasimin e faqeve te nje kategorie, ne kete rast profile kompanish ne shqiperi. Nese prape mendoni se faqja e krijuar nuk i ploteson kushtet, atehere mund ta grisni menjehere. Faleminderit.

Cashbook Finance

Ju lutemi shikoni me poshte nje shtojce per paraqitjen e argumentave pse kjo faqe nuk duhet grisur. Kjo pergjigje i eshte derguar edhe administratorit Olsi i cili ripretendon se kjo faqe duhet kandiduar per grisje bazuar ne argumentat e meposhtem, qe per mendimin tim nuk qendrojne.

- "Eshte shkruar vetem nga nje perdorues qe une mendoj qe eshte i lidhur me institucionin financiar ne fjale dhe duket si nje reklame me shume sesa artikull enciklopedik." - Cdo faqe krijohet nga dikush, dhe une si individ dhe perdorues i ri i Wikipedia mendoj se kjo kompani ploteson kushtet per te qene pjese e Wikipedia ne nje artikull te vecante. Nese kjo faqe ju duket me shume si reklame sesa artikull aenciklopedik, ju lutem si administrator qe jeni kontrolloni 50 faqet e kompanive te tjera shqiptare. Kjo faqe eshte ne te njejtin format me to e nuk paraqet asgje ne lidhje me argumentin e reklames ne krahasim me formatin e artikujve te se njejtes kategori.

- "Artikulli eshte i mbushur me lidhje te jashtme, qe tregon nje perpjekje per ta cuar lexuesin drejt faqes se ketij institucioni financiar." - Lidhjet e jashte tashme jane hequr te gjitha. Duke qene se jam nje perdorues i ri ne Wikipedia, ky gabim eshte korigjuar nga ana ime tashme.

- "Burimet nuk jane te besueshme (linkedin, glassdoor dhe faqe te tjera qe thjesht bejne listime kompanish)" - 10 nga 20 referimet fillestare ne fjale jane hequr tashme. Pjesa e mbetur e referimeve ne rast se i kontrolloni jane mese te besueshme. 3 artikuj gazetash prestigjoze (1 britanike dhe 3 shqiptare), 1 portal shqiptar, direktoria shteterore e qendres kombtare te biznesit britanik, etj.). Pervec ketij argumenti, krahasimisht ne cdo faqe kompanie tjeter shqiptare nuk shoh asnje referim. Si ka mundesi qe pa asnje referim keto faqe nuk jane te kandiduara per grisje, por faqja ne fjale po? Kjo nuk me duket aspak e drejte.

Faleminderit!

Ndihmë

Përshëndetje, mund të hidhni sy kësaj stampeje. Jam munduar të krijoj një stampë për lojtarët snooker, por problemi është kur po mundohem të krijoj një faqe aty automatikisht po më shfaqet Kategoria:Stampa Infobox (shih Mark Selby).

@217.209.105.159, përshëndetje!   U bë!
Shumë mirë e ke krijuar. Problemi i vetëm ndodhte se kategorinë e ke vendosur jashtë pjesës <noinclude></noinclude>. Çdo gjë që vendoset brenda atyre dy etiketave do të ketë efekt vetëm te stampa vetë dhe jo te vendet ku përdoret stampa. Ajo lloj kategorie, me të drejtë, ishte vetëm për të kategorizuar stampën, jo artikujt ku përdorej stampa dhe kështu duhej vendosur aty. E rregullova unë me anë të këtij redaktimi. Hidhi një sy redaktimit dhe shpjegimit që ta kesh dhe për stampat e ardhshme që mund të krijosh.
Ka vetëm diçka: Meqë e ke bërë goxha mirë, të lutem, sigurohu që kodin ta ketë ekzaktësisht njëlloj si te homologia e saj në anglisht. Më duket se vura re që kishte nja dy mangësi të vogla. S'po flas për përkthimet, ato shumë mirë që i ke bër. Po flas për kodin në tërësi. - Klein Muçi (diskutimet) 11 prill 2020 10:11 (CEST)

Faleminderit shumë

mendim

Redaktimi i hyrjeve në versionin kinez të Wikipedia për të shtuar materiale referimi është një punë e lehtë, sepse thjesht mund ta shtoj direkt, pa bërë shumë punë, mendoj se ky është versioni gjuhësor i Wikipedia është pak i ulët, duhet të azhurnohet Kjo është gjithashtu e përshtatshme për redaktorët të redaktohen. Sigurisht, unë mendoj se ne mund ta injorojmë këtë problem të vogël dhe të përqendrohemi në krijimin e shënimeve dhe shtimin e referencave. Nëse mundeni, ju lutem më njoftoni dhe unë do të kontribuoj në Wikipedia. Assifbus (diskutimet) 22 prill 2020 18:01 (CEST)

@Assifbus, më vjen realisht keq por kam vështirësi në kuptimin e tekstit tënd më sipër. A mos ndoshta do të ishte më mirë të diskutonim në anglisht? Nëse e njeh si gjuhë, mund të të përgjigjem lehtësisht në anglisht. - Klein Muçi (diskutimet) 22 prill 2020 18:07 (CEST)
I want to translate some Chinese Wikipedia entries to Wikipedia in other languages, Because most of me use machine translation. I hope you can help me to correct my mistakes. Assifbus (diskutimet) 23 prill 2020 02:32 (CEST)
@Assifbus, oh, so you want to translate from Chinese into Albanian? Yes, of course. You're welcome here! :) Go on with the translations. Me and a lot of other users will take care of correcting any mistakes. Try to not overdo it with the machine translations though. You know every Wikipedia in every language strives for having as much as humanly possible translations. I'd suggest to start with well-known Chinese figures so you can gain the community's trust. :) - Klein Muçi (diskutimet) 23 prill 2020 02:38 (CEST)

Kontroll

Përshëndetje @Klein Muçi, Dëshiron të kontrollosh dhe shikosh redaktimet e mia blu apo jeshile (shqyrtimi)?--Gueck (diskutimet) 28 prill 2020 19:07 (CEST)

@Gueck, përshëndetje! :) Unë personalisht nuk para merrem me kontroll redaktimesh zakonisht përveç rasteve kur bëhet fjalë për shkelje të rënda. Por pse jo, mund të merrem dhe me redaktimet e tua kur të bëj kontrolle artikujsh. :) - Klein Muçi (diskutimet) 28 prill 2020 19:10 (CEST)
A doni të më jepni të drejtat e plota të shikimit? Unë kam qenë këtu për një kohë shumë të gjatë që nga fundi i vitit 2015.--Gueck (diskutimet) 28 prill 2020 19:13 (CEST)
@Gueck, marrja e atij privilegji zakonisht ndodh në mënyrë automatike pasi përmbushet një numër i caktuar redaktimesh. Është e vërtetë se mund të jepet dhe nga administratorët në raste të veçanta por siç thashë, unë nuk para merrem me kontrollim artikujsh e për pasojë nuk e njoh mirë kontributin tuaj në projekt që të di ta vlerësoj. Do të të këshilloja të flisje me Baton ose Timin, nëse i njeh si përdorues. Ata merren me atë punë zakonisht. :) - Klein Muçi (diskutimet) 28 prill 2020 19:20 (CEST)

Zhvendosjet

Psh Klein

Desha te tete pyes Si zhbehen zhvendosjet si tek ky rasti Historiku i redaktimeve të "Specia" apo vec administratoret kane te drejte? Se me cmenden fare. Gjithe te mirat – Tiimiii (diskutimet) 29 prill 2020 01:12 (CEST)

@Tiimiii, përshëndetje! :) S'jam i sigurt në ka një mënyrë për të zhbërë një zhvendosje pavarësisht se opsioni ekziston aty sepse del automatikisht për të gjitha llojet e redaktimeve dhe zhvendosja është një lloj i caktuar. Çfarë mund të bëhet është të fshihet njëra faqe dhe të zhvendoset tjetra te emri i duhur. Këtë po mund ta bëjnë vetëm administratorët.
Me sa po shoh ama, zhvendosja në rastin konkret ka qenë me qëllim të mirë. Termi shqip për "specie" është realisht "lloj" dhe kështu përdoret jo pak herë dhe në zhargonin biologjik. Po rregulloj gabimin e drejtshkrimit e po ruaj termin e ri. - Klein Muçi (diskutimet) 29 prill 2020 04:21 (CEST)
  U bë! - Klein Muçi (diskutimet) 29 prill 2020 04:54 (CEST)
@Klein Muçi, Ne regull tek e rastit por ka me qindra qe po me bien ne syy gabimisht. Nejse skemi cbejme Gjithe te mirat – Tiimiii (diskutimet) 29 prill 2020 04:39 (CEST)
@Tiimiii, thirr një administrator te faqet e diskutimit të atyre faqeve e të përpiqemi të vëmë rregull si në këtë rast. Nëse është e nevojshme në rast përsëritjeje dhe të marrim masa ndaj përdoruesit në fjalë. - Klein Muçi (diskutimet) 29 prill 2020 04:54 (CEST)

Advice

Hello, I recently created two entries on wikipedia that may have a lot of problems because most of the content was translated into Albanian by a translation machine. If the translation does not affect the reading, but there are some minor problems, I hope you can help to correct them. If there are very big problems with these entries, you can delete them directly. I'm going to create a shorter entry in the Albanian language wikipedia. Also, when I edited the Chinese wikipedia, there was no parameter error in adding references. But in the Albanian language wikipedia, there is a parameter error when you add references. I hope you can help me. Assifbus (diskutimet) 15 maj 2020 09:25 (CEST)

@Assifbus, hello! :) I understand what you mean. Compared with the other global wikis, the one in Albania has +1 more error. Here we always put the language of the citation (reference). We need that for statistical purposes. So, what you need to do to fix that is just add the language parameter at the citation |language=| with the right value. If the language of the citation is Chinese, you can add |language=zh| (zh being the ISO code for Chinese) and the error will be fixed. If the error is not related to the language parameter, then there are other steps needed to solve them but usually that will do the trick. I can give you one practical example how to solve them if the explanation above wasn't clear enough. - Klein Muçi (diskutimet) 15 maj 2020 14:07 (CEST)
Return to the user page of "Klein Muçi/Arkivi 2".