Vlerësimet në Wikipedia janë vlerësime virtuale të cilat jepen në formën e medaljeve dhe çmimeve nga komuniteti. Më poshtë gjenden vlerësimet e mia të marra në diskutime të cilat tashmë janë arkivuar. Shtypja mbi figurë të dërgon te diskutimi i arkivuar konkret.

Medalje
Për punën e palodhur që po bën në Wikipedia. Vazhdo kështu!

Βατο (diskutimet) 16 shkurt 2020 10:29 (CET)

Medalje
Për punën e mirë që po bën në artikujt me tematikë në lidhje me shëndetësinë në Wikipedia. Vazhdo kështu!


Klein Muçi (diskutimet) 23 mars 2020 17:12 (CET)

Medalje
Për punën e mirë që po bën në artikujt me tematikë në lidhje me sportin në Wikipedia. Vazhdo kështu!


Tiimiii (diskutimet) 20 prill 2020 04:07 (CEST)


  • Medalje futbolli dhuruar nga Klein Muçi më 6 prill 2019.
    Medaljet
DEKORATË
Për kontribut në artikujt me temë nga Futbolli.
AMMARTIVARI DISKUTO 13 korrik 2014 20:26 (CEST)