Smirnova e Vjetër

fshat në Maqedoni
Smirnova e Vjetër
Fshat