Dallime mes rishikimeve të "Operatorët logjikë"

v
ska përmbledhje të redaktimeve
[redaktim i pashqyrtuar][redaktim i pashqyrtuar]
vNo edit summary
 
== Tabelat e Operatorëve ==
{|border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" rules="all" width="98%" style="clear:all; margin:30px 30px 1em 1em; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse; font-size:100%;"
<table border="1" >
|colspan="4" align=center style="background:#778899; color:white"|'''Tabelat e Operatorëve'''
<tr> <td> latinisht..........<td> shqip...............................................<td> përdoret....<td> shkruhet
|- align=center bgcolor="#FFEBCD"
<tr> <td> Negacioni <td> JO <td> non <td> <math>\lnot q </math><br>
!latinisht!!shqip!!përdoret!!shkruhet
<tr> <td> Konjukcioni<td> DHE <td> et<td> <math>p \land q </math><br>
|-align=center
<tr> <td> Disjunkcioni<td> OSE <td> vel <td> <math>p\lor q</math>
|Negacioni || ''JO'' || '''''non''''' || <math>\lnot q </math>
<tr> <td> Antivalenca<td> OSE-OSE <td> aut<td> <math></math>
|-align=center
<tr> <td> Implikacioni<td> NESE ATEHERE<td> seq<td> <math>p \Rightarrow q</math>
|Konjukcioni || ''DHE'' || '''''et''''' || <big><big><math>p \land q </math></big></big>
<tr> <td> Ekuivalenca<td> ATEHERE DHE VETEM ATEHERE<td> aq<td> <math>p\Leftrightarrow q</math>
|-align=center
</table>
|Disjunkcioni || ''OSE'' || '''''vel''''' || <big><big><math>p\lor q</math></big></big>
|-align=center
|Antivalenca || ''OSE-OSE'' || '''''aut''''' || <math></math>
|-align=center
|Implikacioni || ''NËSE ATËHERË'' || '''''seq''''' || <big><big><math>p \Rightarrow q</math></big></big>
|-align=center
|Ekuivalenca || ''ATËHERË DHE VETËM ATËHERË'' || '''''aq''''' || <big><big><math>p\Leftrightarrow q</math></big></big>
|}
 
== Tabelat e saktësis ==
{|border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" rules="all" width="98%" style="clear:all; margin:30px 30px 1em 1em; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse; font-size:100%;"
<table border="1" >
|colspan="7" align=center style="background:#778899; color:white"|'''Tabelat e saktësis'''
<tr><td> .Gjykimi p .<td> .Gjykimi q .<td> .Konjukcioni .<td> .Disjunkcioni .
|- align=center bgcolor="#FFEBCD"
<td> .Antivalenca .<td> .Implikacioni .<td> .Ekuivalenca .
!Gjykimi p !!Gjykimi q!!Konjukcioni!!Disjunkcioni!!Antivalenca!!Implikacioni!!Ekuivalenca .
<tr><td>Gjykimi p<td>Gjykimi q<td> <math>p \land q</math><td><math>p\lor q</math>
|- align=center bgcolor="#FFEBCD" style="font-size:120%;"
!<math>p</math>!!<math>q</math> !! <math>p \land q<td/math>!!<math>p\lor q</math>!!OSE-OSE<td>!!<math>p \Rightarrow q</math><td>!!<math>p\Leftrightarrow q </math>
<tr><td>...<font style="">T</font> ...<td>...T...<td>...T...<td>...T...
|-align=center style="font-size:120%;"
<td>...<math>\perp</math>...<td>...T...<td>...T...
<tr><td>...!T!!T!!T...!!T!!<tdbig>...<math>\perp</math>...<td>...<math>\perp</mathbig>...<td>...||T||T...
|- align=center style="font-size:120%;"
<td>...T...<td>...<math>\perp</math>...<td>...<math>\perp</math>...
!T!!<trmath>\perp<td/math>...!!<math>\perp</math>...!!T!!T!!<tdmath>...T...\perp<td/math>...!!<math>\perp</math>...
|-align=center style="font-size:120%;"
<td>...T...<td>...T...<td>...T...<td>...<math>\perp</math>...
<tr><td>...!<math>\perp</math> ...<td>...!!T!!<math>\perp</math> ...<td>...!!T!!T!!T!!<math>\perp</math>...
|-align=center style="font-size:120%;"
<td>...<math>\perp</math>...<td>...<math>\perp</math>...<td>...T...<td>...T...
!<math>\perp</math>!!<math>\perp</math>!!<math>\perp</math>!!<math>\perp</math>!!<math>\perp</math>!!T!!T
</table>
|}
[[Category:Matematikë]]
<math>Vendos formulen ketu</math>