Shkolla e mesme "Atë Pjetër Meshkalla" - Other languages