Toskërishtja

dialekt i gjuhës shqipe
(Përcjellë nga Tosk)

Toskërishtja ose dialekti tosk është njëri nga dy dialektet e gjuhës shqipe, që flitet në jug të Shqipërisë, në një pjesë të vogël të Maqedonisë, në Greqi dhe në Italinë jugore nga arbëreshët. Kufiri në mes të gegërishtes dhe toskërishtes është Lumi Shkumbin që përshkon Shqipërinë e Mesme nga lindja në perëndim. Toskërishtja në vetvete ka tre nëndialekte: toskërishtja veriore, labërishtja dhe çamërishtja.

Toskërisht
Albanian dialects.svg
Folës amtare
1.8 milion ( Cenzusi 2011 )
Familje gjuhësore
Indo-Evropiane
Kodet gjuhësore
ISO 639-3als

Fjalëformimin e emrave të vepruesit në dialektin toskë ndryshon nga ai i dialektit geg. Prapashtesa e emrave të vepruesit është -onj/ë/s e jo -ue/s si p.sh. mësonjës, drejtonjës, ndërtonjës, pastronjës, shkronjës, dërgonjës.

Shiko edheRedakto