Turqit e Kosovës (Turqisht: Kosova Türkleri) janë një grup etnik i turqve që jetojnë në Kosovë. Sipas regjistrimit të vitit 2011, 18,738 qytetarë deklaruan veten si turq, që përbën 1,1% të popullsisë së përgjithshme të Kosovës. Turqit që jetojnë në "komunat e pakicave turk" të Kosovës njihen zyrtarisht nga qeveria kosovare si Pakica ose Minoriteti Turk në Kosovë.

Turqit në Kosovë
Harta e vendbanimeve të boshnjakëve në Kosovë sipas regjistrimit më 2011
Popullsia e përgjithshme
  • 18,738 (regjistrimi më 2011)
  • (1.1% të popullsisë së Kosovës)
  • Regjistrimet tjera: 30,000 në 50,000.
  • (Rreth 1–2% të popullsisë së Kosovës)
Rajone me popullsi të konsiderueshme
Gjuhët
Fetë

Zonat e vendbanimeve Redakto

Pakica turke e Kosovës ka një shumicë të popullsisë në Mamushë. Sidoqoftë, popullsia më e madhe turke në Kosovë jeton në Prizren. Ata përbëjnë afërsisht 4.8% të popullsisë së Prizrenit dhe qyteti mbetet qendra historike, kulturore dhe politike e komunitetit turk kosovar. Në komunën e Gjilanit, komuniteti turk banon kryesisht në qytetin e Gjilanit dhe në fshatrat Livoç i Epërm dhe Dobërçan, duke përbërë midis 0,9-1,1% të popullsisë së përgjithshme të komunës. Turqit e Kosovës që jetojnë në Mitrovicë përbëjnë afërsisht 1.5% të popullsisë së saj totale; në pjesën jugore të qytetit, turqit e Kosovës jetojnë të shpërndarë në qytet, ndërsa ata që jetojnë në rajonin verior banojnë në lagjen "Mëhalla Boshnjake". Në Vushtrri, turqit përbëjnë rreth 0.9% të popullsisë së përgjithshme dhe jetojnë të shpërndarë në të gjithë zonat urbane. Në rajonin e Prishtinës, ata janë të përqendruar në zonat urbane të qytetit, dhe përbëjnë afërsisht 0.4% të popullsisë së përgjithshme komunale, dhe në vendbanimet rurale të Janjevës dhe Banullëskomunën e Lipjanit, ku ato arrijnë në 0.5% të popullsia.

Burime Redakto