Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Muzikë apo Vitrina Projekti Fjalori/M ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
M-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Maçarunga - pjesë e lodrës
 • Madrigal
  1. - në përdorim të përgjithësh gjuhësorë, pjesë e kundërt e Motette-s ne ndërtim të ngjajshëm por me tekst botërorë.[1]
 • Melodrama
  1. Melodram - form e dramës, në të cilën veprojnë muzika dhe fjalët e folur; Në raste të shumta, teksti flitet nga një zë i lartë apo ritëm i zërit por deklamentohet edhe si e folur dhe e kënduar (p.sh. tek A. Scheonberg Pierrot lunaire).[1]
 • Muzika - term
 • Magjari - term
 • Këngë Majekrahe - lloj këndimi (shiko Këngë Malësorçe)
 • Makama - term
 • Këngë Malësorçe - lloj këndimi
 • Maratona e këngës popullore - tubim
 • Mehteri - term (shiko Instrumentalisti)
 • Melodia - term
 • Membranofonia - term klasifikues
 • Mezzosopran
  1. - zë i mesëm i femrës, në mes të zërit Sopran dhe Alt.[1]
 • Modulation
  1. - form artistike e kalimit nga një lloj zëri në tjetrin.[1]
 • Monodie
  1. - solo këndim; zëri i një të vetëmuari nën përcjelljen e thjeshtë dhe të tërhequr instrumentale, që sjellë në sipërfaqe domedhënjen dhe theksimin e çartë të tekstit.[1]
 • Motette
  1. - në kuptimin klasik, një vepër shpirtërore (krijuese) e Chor-it, në të cilën pjesët përbërse të tekstit duke u imituar tonizohen.[1]
 • Motivi
  1. Motiv - njësi; një radhë e shkurt zëri që është bartëse e vlerës më të vogël muzikore; disa motive krijojnë Melodien ose Themanë. [1]
 • Miledina - term (shiko Melodia)
 • Mjedisi i dimnit - tubim
 • Mjedisi i verës - tubim
 • Museioni - term
 • Musical Comedy
  1. - emri zyrtar i Musicals-eve: gjini amerikane e shekullit XX, në të cilën, në një pjesë dy aktëshe, lidhen veprimi, këndimi dhe vallëzimi në një mënyrë klasike.[1]
 • Musical Play
  1. - për na madhësia dhe kuptimi i përgjithëshem, e njëtë me Musical (Comedy).[1]
 • Muzika qytetare beratase - lloj këndimi
 • Musikdrama
  1. - (gjermanisht) për dallim nga një shfaqje opere, është e kompozuar pa ndonjë tekstë ndërmjetësues të folur dhe pa kufizime nga Rezitativ-i dhe nga Arie apo forma tjera të mbyllura.[1]
 • Musiktheater
  1. - (gjermanisht) të gjitha gjinit e muzikës vokale të pregatitura për shfaqje.[1]


Dëftime

Redakto
 1. ^ a b c d e f g h i j k (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5