Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Muzikë apo Vitrina Projekti Fjalori/T ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
T-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Tagiari - lloj Defi Dibranë
 • Takalakja - lloj Rraketakje në Mokër
 • Takerrakja - lloj Rraketakje në Bicaj të Kukësit
 • Takllima - lloj Rraketakje në Buzë të Mirditës
 • Tanzfuge
  1. (gjermanisht) - Fuge në ritem të vallëzimit.[1]
 • Tambura - instrument
 • Tamërra - instrument
 • Tamuri - instrument
 • Takerakja - lloj Këbore në Shqipërin veriore
 • Takëma - term
 • Taksima - term
 • Tajfa - term
 • Tartaposhi - term
 • Teli - pjesë instrmenti
 • Tenor
  1. - (nga lat.: tenere: mbajtja, ndalimi) zë i lartë i burrave; zëri qendrorë (zëri recitues) në Psalmodie e të cilit i kushtohet melodia ose melodia del nga ai zë; në të kalueren, ai që këndonte Cantus firmus në tonin e përbër nga shumë zëra.[1]
 • Terzett
  1. (treshja) - tre solo këngëtarë.[1]
 • Tetratoni - term
 • Tërhota - instrument
 • Tërrtëra - instrument (shiko Gërreza)
 • Thema
  1. - melodi apo rresht i akorduar i përpiluar ashtu që të jetë posaçërisht i veçuar dhe/ose i lehtë dhe i kapshëm për ndëgjuesin dhe që ndjehet si pikë nisje e një vepre të tërë. Një Thema mund të coptohet e shpërndahet në disa segmente karakteristike (Motive) të cilat e kujtojnë Thema-në dhe kështu nxitet efekti i kujtes për (ri-)njohjen.[1]
 • Tingulli - term
 • Tingëza - instrument
 • Timbre
  1. - (franz.: vula) ngjyra karateristike e tingëllimës së një zëri (këndimi). [1]
 • Titaroti - instrument
 • Tekno - lloj muzike
 • Toccata
  1. - (nga ital.:toccar: rrahja, cakatja) pjesë muzikore të farefisnuar me fantazinë me karaktere quasi të improvizuar (frei Tempi, pauzat).[1]
 • Toni - term
 • Tokëza - instrument
 • Topuzi - instrument
 • Iso-polifonia toske - tubim
 • Tota - instrument
 • Totarita - instrument
 • Tragedie lyrique
  1. - (franz.: tragjedi muzikore) shprehje për të treguar një operën tragjedie franceze, ku lyriqu duhet kuptuar së bashku me fjalët pasuese en musique (d.m.th me muzik), për këtë para shekullit XVIII-të, quhej Tragédie en musique ; shprehja përkatëse italiane shkruhet Tragedia in musica. [1]
 • Trakalaku - lloj rraketakeje në Thumanë
 • Trakaliqja - lloj rraketakeje në Kurvelesh, Kolonjë
 • Trakalisja - lloj rraketakeje në Krujë
 • Trakatruka - lloj rraketakeje në Sarandë
 • Trakëza - lloj rraketakeje në Lushnje
 • Trakllima - lloj rraketakeje në Dibër
 • Transkiptimi i muzikës popullore - term
 • Tritonia - term
 • Trittico
  1. - (ital.: Triptychon) në shkencat e artit, treguese për pamjen (fotografit e mesme) e qëndrueshme që ka anash saj dy pamje të luhatëshme (p.sh.: ansoret e altarit); është zgjedhur nga G. Puccini si titull për tri një aktshet e tij (II tabarro, Suo Angelica, dhe Gianni Schicchi).[1]
 • Troka - llojë Tokëze tek arbëreshët në Itali
 • Tupani - lloj daulle në Kosovë
 • Turaça - instrument
 • Turumbeta - instrument


Dëftime Redakto

 1. ^ a b c d e f g h (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5