Hape menynë kryesore

1975 në Shqipëri

Lista e ngjarjeve në vitin 1975 në Shqipëri