Administrata Doganore është një agjensi e QeverisëRepublikës së Shqipërisë në varësi të Ministrisë së Financave që është përgjegjëse për zbatimin e legjislacionit doganor si dhe një numri dispozitash të tjera që lidhen me levizjen e mallrave dhe mjeteve në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë. Në krye të saj qëndron Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.

Shpesh, Administratës Doganore i referohen edhe si Shërbimi Doganor.

Shiko edhe këto Redakto