Arrëza (Poshnje)

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Beratit