Ashkali, (Aschkali, Hashkali, Aškalije i Haškalije) janë popull, i cili kryesisht jeton në Shqipëri dhe në Kosovë. Ashkalitë kryesisht janë të besimit islam, dhe flasin gjuhën shqipe.

Ashkalitë më herët janë trajtuar si pjesëtarë të romëve, por kohëve të fundit janë pranuar si popull i veçantë. Të parët e tyre janë ashkalitë e shqiptarizuar, ndërsa të parët e tyre në Ballkan kanë ardhur nga Palestina. Emri Ashkali rrjedh nga qyteti Ashkelon që ndodhet në Izraelin e sotëm edhe populit ashkenaz.