Hape menynë kryesore

Bajram Fevzi (Vodena, mars 1884 - Vjenë, 1928) qe ushtarak, deputet dhe ministër i Brendshëm, 16 tetor 19216 dhjetor 1921.