Balenat me mustaqe (emri sistematik Mysticeti) formojnë një nënrend të rendit Cetacea, ku përfshihen katër familje:Balaenidae (balenat e duhura), Balaenopteridae (balenat me hulli), Cetotheriidae (balenat e duhura të vogla), dhe Eschrichtiidae (balena e hirtë). Pesëmbëdhjetë lloje të balenave me mustaqe janë përshkruar. Mendohet të jenë ndarë nga balenat me dhëmbë të nënrendit Odontoceti, rreth 34 milionë vjet më parë. Balenat dhe delfinët, grupet parafiletike të cetaceve, si dhe marsuinët, i përkasin degës Cetartiodactyla, së bashku me dy thundrakët me majë; lloji i tyre më i afërt i gjallë është kali i Nilit, me të cilin u ndanë rreth 40 milionë vjet më parë.

Balenat me mustaqe
Balena gungaçe
Klasifikimi shkencor
Mbretëria:
Filumi:
Klasa:
Rendi:
Nënrendi:
Mysticeti
Familjet

Balaenidae
Balaenopteridae
Cetotheriidae
Eschrichtiidae

Taksonomia

Redakto
Mysticeti
Caperea

Balena e duhur e vogël  

........
Escrichtius

Balena e hirtë  

Balaenoptera

Balena kokëmadhe  

Megaptera

Balena gungaçe  

Rorqualus

Balena e Brajdit

Balena e Edenit  

Balena e Omuras

Balena Sei  

Balena e kaltër  

Pterobalaena

Balena e zakonshme minki  

Balena minki jugore  

Eubalaena

Balena e duhur veriore e Atlantikut  

Balena e duhur jugore  

Balena e duhur veriore e Paqësorit

Balaena

Balena e Groenlandës  

Shiko dhe

Redakto