Balenat me mustaqe (emri sistematik Mysticeti) formojnë një nënrend të rendit Cetacea, ku përfshihen katër familje:Balaenidae (balenat e duhura), Balaenopteridae (balenat me hulli), Cetotheriidae (balenat e duhura të vogla), dhe Eschrichtiidae (balena e hirtë). Pesëmbëdhjetë lloje të balenave me mustaqe janë përshkruar. Mendohet të jenë ndarë nga balenat me dhëmbë të nënrendit Odontoceti, rreth 34 milionë vjet më parë. Balenat dhe delfinët, grupet parafiletike të cetaceve, si dhe marsuinët, i përkasin degës Cetartiodactyla, së bashku me dy thundrakët me majë; lloji i tyre më i afërt i gjallë është kali i Nilit, me të cilin u ndanë rreth 40 milionë vjet më parë.

Balenat me mustaqe
Humpback stellwagen edit.jpg
Balena gungaçe
Klasifikimi shkencor
Mbretëria:
Filumi:
Klasa:
Rendi:
Nënrendi:
Mysticeti
Familjet

Balaenidae
Balaenopteridae
Cetotheriidae
Eschrichtiidae

TaksonomiaRedakto

Mysticeti


Caperea

Balena e duhur e vogël  
........
Escrichtius

Balena e hirtë  Balaenoptera

Balena kokëmadhe  
Megaptera

Balena gungaçe  
Rorqualus

Balena e BrajditBalena e Edenit  Balena e OmurasBalena Sei  Balena e kaltër  Pterobalaena

Balena e zakonshme minki  Balena minki jugore  Eubalaena

Balena e duhur veriore e Atlantikut  
Balena e duhur jugore  Balena e duhur veriore e Paqësorit

Balaena

Balena e Groenlandës  


Shiko dheRedakto