Beleshtevica

fshat në Maqedoni
Beleshtevica
Fshat