Orizari i Poshtëm

fshat në Maqedoni
(Përcjellë nga Orizar i Poshtëm)
Orizari i Poshtëm
Fshat