Kallasllari i Poshtëm

fshat në Maqedoni
(Përcjellë nga Kallasllar i Poshtëm)
Kallasllari i Poshtëm
Fshat