Rashtani (Veles)

fshat në Maqedoni
(Përcjellë nga Rashtan (Veles))
Rashtani (Veles)
Fshat