Kallasllari i Epërm

fshat në Maqedoni
(Përcjellë nga Kallasllar i Epërm)
Kallasllari i Epërm
Fshat