Brezna (Tearcë)

fshat në Maqedoni
Brezna (Tearcë)
Fshat