Firma është emri nën të cilën ushtrohet veprimtaria zejtare.

Firma përmban: emrin dhe shenjën e zejes, emrin e pronarit dhe selinë, si dhe shenja të veçanta. Ajo nuk mund të përmbajë emrin i cili është në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe konventat ndërkombëtare dhe duhet të vendoset në hyrje të lokalit afarist dhe në njësi të ndara në të cilat ushtrohet veprimtaria zejtare. . [1]

Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^ LIGJIN PËR ZEJTARI Në amëzën assembly-kosova.org Arkivuar 29 shtator 2007 tek Wayback Machine