Gani Gashi
alt=Përshkrimi i kjo foto,, gjithashtu e komentuar poshtë

Piktor

Emri Gani
Ditëlindja 27 Shkurt 1944
Vendlindja Mramori (Kosovë)
Pseudonim(e) Piktori
I njohur për Art (dizajni grafik, grafika, piktura dhe vizatim)
Kombësia Shqiptar
Nënshtetësia Kosovë
Zhanri Modern
Web-faqja Gani Gashi

Veprat kryesore

modifikoni Konsultoni dokumentacionin e stampësGani Ismail Gashi u lind në fshatin Mramori Komuna e Prishtinë, më 27 shkurt 1944, është piktor shqiptar nga Kosova. Gashi ndoqi Akademinë e Arteve të Bukura në Prishtina nën "Hasan Prishtina" ku vazhdoi edhe me studimet pasuniversitare. Gashi punonte në gazetën e përditshme Rilindja (gazetë) në Prishtina. Ka punuar më shumë se 6.000 piktura, vizatime, grafika. Gjatë periudhës së luftës në Kosovë 45 prej punëve të tij u dogjën në Galerin “Hani i dy Robertëve” në Prishtinë, përjetimet e asaj periudhe shprehen në shumë prej veprave të tij. Gashi u bë mik me Gjelosh Gjokaj i cili ishte edhe pedagogu i tij gjate studimeve.

JetëshkrimRedakto

Gani Gashi u lind më 27 shkurt 1944 në Mramur të Komunës së Prishtinës. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa Shkollën Normale në.

Gashi në Prishtinë ka studiuar në Akademinë e Arteve Figurative në degën e grafikës, por edhe studimet e veprimtarinë pasdiplomike e ka kryer në mjedisin e krijuesve të Prishtinës.Nga viti 1963 deri në vitin 1967 punoi në arsim, ndërsa në vitin 1968 filloi punën në redaksinë e gazetës së përditshme “Rilindja” në Prishtinë, ku punoi në vendin e redaktorit artistik, e ku herë pas herë botoi edhe shkrime autoriale nga lëmi e artit figurativ deri më 21 shkurt 2002.


Gashi merret me pikturë që nga viti 1968 dhe vazhdimisht ka pikturuar edhe ka punuar me grafika. Edhe kur shkëputet prej pikturës Gani Gashi krijon brenda vetes imazhe që i vinë nga gjendjet dhe karakteri i tij meditues. Kohë pas kohe Gashi pohon se ka pasur disa shkëputje të vogla nga piktura për shkak të pengesave që jeta i ka ofruar. Mirëpo, asnjëherë nuk është ndarë emocionalisht as prej grafikës, as prej ngjyrave të pikturës. Me kalimin e kohës ai nis t'i përkushtohet më tepër pikturës, duke e kurorëzuar shumicën e veprave me bazamentin grafik të shprehjes fillestare dhe ngjyrave të mbivedosura. Edhe pse grafika është një art i vështirë për t'u bërë sipas piktorit Gashi, në tablotë e tij ajo pasuron gjuhën e pikturës, krijon një simbiozë, këtë herë të trefishtë: grafikë-kolor-ekzistencë. Vetë piktori e ka vënë artin e tij zanafillor në funksion të të gjithë gjuhës piktorike dhe ia ka arritur mirë këtij qëllimi. Shpeshherë elementi grafik shërben si njëri prej dimensioneve të pikturës, zakonisht ai i dorës së dytë; fabula ose tematika, ndërsa ngjyrat fitojnë një liri të re, harmonizohen në llojin e tyre të veçantë dhe kështu veçantësojnë gjithë kompozitën piktorike.

Është anëtar i Shoqatës së Artistëve Figurativë të Kosovës që nga viti 1980. Tani jeton dhe vepron si artist i lirë në Prishtinë.

ArteRedakto

Skeda:Udhët e verdha Yellow Roads (150x110 cm), Gani Gashi.jpg
Udhët e verdha Yellow Roads (150x110 cm), Gani Gashi

Gani Gashit përbëhet nga katër shtylla themelore, të cilat gërshëtohen harmonishëm mes vedi: dizajni grafik, grafika, piktura dhe vizatimi. Janë këto disa nga fushat themelore të arteve pamore, që kanë veçoritë përkatëse gjatë zbatimit të ideve sipas normave specifike tekniko-teknologjike. Por, ç'është më e rëndësishmja, ato kanë për aspiratë qendrore invencën krijuese dhe cilësinë e vlerave të mirëfillta figurative. Preokupimi i Gashit në dy fushat e para të lartpërmendura, që ia kanë konsumuar devotshmërinë krijuese për një kohë mjaft të gjatë kohore, rezulton të ketë qenë frytdhënës. Së pari, për faktin se Gashi ka përfituar përvojë të jashtëzakonshme në zbërthimet tipografike, teknologjike dhe estetike të formësimit artistik të gazetave ditore dhe të beletristikës letrare librore. Së dyti, sepse devotshmëria pasionante e Gashit në fushën e grafikës së ashtuquajtur origjinale, sidomos në atë të shtypit të thellë, akuatintës, ka rezultuar të jetë gjithashtu shumë e dobishme dhe e suksesshme.

Gani Gashi, duke qenë i preokupuar dhe i shfryer maksimalisht në trajtesat sfiduese monokromike, me të gjitha komponentet themelore të konstelacioneve të dritëhijeve, të kontrasteve dramatike, të gradacioneve të ndjeshme tonale, të gërshëtimeve lineare dhe të strukturave e fakturave mbresëdhënëse - fare natyrshëm ai ka konvertuar në një veprimtar koloristik polikromik. Kështu, tashi e sa kohë, piktura dhe vizatimi janë bërë fushëveprimet e tij të përcaktuara fuqimisht.

Skeda:E zeza magjike Magic Black (75x105 cm), Gani Gashi.jpg
E zeza magjike Magic Black (75x105 cm), Gani Gashi

Ndërtimin e kompozicioneve, qofshin ato pikturale apo vizatimore, Gashi e krijon me një dinamikë shpërthyese të trajtave, të vijave dhe të ngjyrave. Në spektrin e tij koloristik dominojnë e zeza konturizuese dhe e kuqja flakëruese, të mbështetura nga e verdha dhe e arta fisnikëruese, nga e kaltërta e thellë melankolike, nga e blerta tirkize freskuese si dhe nga e bardha dritëplot me të përhirëtën neutrale. Herë-herë autori krijon kompozicione të reduktuara në trajta dhe në ngjyra, me gama të ngrohta dhe të ftohta koloristike - si kontrapunkt sfidues ndaj disa kompozicioneve, do të thoshim, të ngarkuara apo me konotacion multiplikativ. Gashi aspiron në parim të shpreh ndjenjat e frymëzimeve të veta gjithënjë në mënyrë ekspresive, nga të cilat krijohen kompozicione asociative atraktive me pellgje koloristike të përkufizuara zakonisht me kontura të zeza dhe me grafema subtile fosilizuese. Trajtesat vizatimore lineare dhe të laviruara të Gani Gashit, ndërkaq, kanë vlera të spontanitetit krijues, të pastërtisë poetike dhe të thjeshtësisë cilësore.

Arti i Gani Gashit lind nga frymëzimet e fuqishme, nga dëshira e parreshtur për të komunikuar drejtëpërdrejtë e në mënyrē të sinqertë për katandisjet e jetës dhe kohës. Komunikimi estetik i Ganiut zhvillohet në formë të rrëfimit piktural që ka faktur grafike. Nëpërmjet të kësaj grafike të pikturuar, apo pikturë grafike, rrëfen ai për mitologjinë, për aq sa i nevojiten, për samimin e prosedeut tematik. Ganiu rrëfen edhe përKosovën e përgjakur, të lënduar, por të përtëritur nga gjaku dhe dinjiteti i sai, gjë që dëshmon edhe ngjyra e kuqe aq e e pranishme ne pikturat e tij. Një spend haset të thrash vazhdimisht në realizimiet grafik-pikturale të artistit. Kjo gjallese, apo kjo metaforë simboloke qe zakonisht gjendet e vendosur në pejsen e epërme të kompozicionit, i ngjanë shpendir grabitçar të përgatitur për sulm, por shembëllen edhe me pëllumbin, që simbolizon paqen dhe lirinë.

Skeda:Hija e një portreti Portrait Shadow (25x53 cm), Gani Gashi.jpg
Hija e një portreti Portrait Shadow (25x53 cm), Gani Gashi

Gjithashtu, në mënyrë simbolike, ai projection edhe kështjellën apo kullën, e cila në mbamendjen historie shqiptare, ai ka rendësi të posaçme, ngase shenjëzon qëndresën, moralin dhe vyrtytet tjera. Ajo sanitet në çdo tablå imazh, madje aq shpesh, sa mund të thuash se e tërë pikturat e Gashit është keshtjellë, ose fortifikatë mbase e Teutëa, Agronit apo Pirruas. Dhe brenda kësaj pikture kështjellë, krijohet harmonia dhe konflikti i ngjyrave, i formave dhe trajtave kompozicionale, pra krijohet gjithë ajo që ne art quiet formë dhe përmbajtje. Koloriti në pikturën e Ganiut është kapitull në vete. Krahas cinoberit amo karminit, ai përdorë mjaft edhe ngjyrën blu me të gjitha nuance e sad e sidomos jeshilen me të sikar neutralizon dhe pajton kontrastet me ngjyrat , duhet thene se Gashi ato "I rrëmben” pothuaj në gjendje burimore nga arti populo , kurse në rrafshin piktural i vendos si viera te superstrukturuar artistike dhe estetike.

Secila pikturë me tjetrën ka një përbërje shumëdimensionale dhe një shprehje semantike universale. Edhe në rreshta të hollë, edhe në linja të trasha, çdo pikturë mund të lexohet si një metaforë kozmike. Nganjëherë ngjyrat janë lirike, ndonjëherë shqetësuese dhe me dramë brenda, ndonjëherë të ftohtë. Edhe ngjyra e fortë blu krijon tension. Edhe e bardha dhe e zeza sugjerojnë imazhe poetike. Gashi është një artist i veçantë. Kjo është vazhdimisht duke ndjekur një GJUHA artistike të re me një thyerje të fortë të shprehjes moderne dhe universale. Gani Gashi është një piktor i figurës dhe metaforës. Me një gjuhë të pazakontë ngjyrash ajo ka krijuar një pavarësi estetike. Një gjuhë që rinovon vetveten. Ai gjithashtu ka imazhe të veçanta poetike. Ai vazhdimisht ndjek aventurat e artit modern, duke këmbëngulur të sjellë shprehje të reja semantike, si dhe sinjale filozofike me një strukturë të brendshme, vokacion të fortë dhe harmoni poetike.

Piktori Gashi është edhe pranë ngjarjeve kombëtare, ngjyrës së flamurit emblematik, ngjyrës së gjakut në rrjedhën tragjike, ngjyrës së zjarrit të votrës a të luftës, ngjyrës së djegies, ngjyrës së diellit. Kjo vërtetohet edhe nga titujt e mesazhet që kanë pikturat, të cilat inspirohen jo rrallë herë nga lufta për liri, nga tematika e kryengritjes, heronjtë kombëtarë dhe fatkobi i atdheut të tyre.

Me veprat e tij, ky artist aplikon në artin e sotëm shumëllojshmërinë e teknikave moderne, botën e veçantë, qoftë përmes formave gjeometrike apo shprehjeve abstrakte. Mund të thuhet me mirënjohje: ai ka shkuar aq larg sa të thotë se ish-mësuesit e tij që nga fillimi kishin bërë një ndikim deri në vetë-çlirimin e shprehjes.

Pikturat e paraRedakto

  • E panjohura Unbekannt Unknown (105x75 cm)
  • Nga cikli "Katandisje Njerëzore" (100x74 cm) From the cycle "Human Decay" ( 1996 )
  • Nga cikli "Poetika e Peizazhit I" (50x70 cm) From the cycle "Landscape Poetry I" Aus dem Zyklus "Landschaftspoetik I" (1996)

VepratRedakto

ÇmimetRedakto

Çmimi i parë për pikturë (Prishtinë: Ekspozita pranverore e SHAFK), Prill 2005

Shpërblimi i parë për pikturë (Prishtinë: Ekspozita – Salloni i Nëntorit – Galeria Kombëtare e Arteve), Maj 2008

KatalogjetRedakto

  • Gashi "TemA"; Shkurt ... Autori i këtij artikulli është një letrar, kritik dhe eseist, redaktor i kulturës për gazetën "(2004)," TemA "- Dhurata Hamza

Kosova - Shtypshkronja "PROGRAFˇ

  • Gani Gashi (2003), CO GG TRADE, Prishtina
  • 'Gani Gashi' '(2004), “Programi, Galeria Kombëtare e Arteve - Dëshmorët e Kombit Il |Tirana Albania
  • 'Gani Gashi' '(2004), “Programi, Galeria e Ministrisë së Kulturës - Nëntor Il | Prishtina Kosova
  • Gani Gashi (2004), Program, Galeria Schröder- Prill - Maj Il | Augsburg Gjermani

GaleriaRedakto

Ekspozitat PersonaleRedakto

Year Galllery Sity State
1968 Prishtina   Kosova
1968 Kranj   Sllovenia
1969 Prishtina   Kosova
1992 on the occasion of 28th November Zofingen   Zvicra
1994 Culture Center of Kaufering   Gjermania
1996 Gallery “Rada" Prishtina   Kosova
1999 Café-Gallery “Hani i dy Robertëve” Prishtina   Kosova
2003 Café-Gallery “Hani i dy Robertëve” Prishtina   Kosova
2003 City Gallery Gjilan   Kosova
2003 Fushë Kosovë Prishtina   Kosova
2004 Tirana National Art Gallery Prishtina   Kosova
2004 Gallery of Ministry of Culture Prishtina   Kosova
2007 Gallery of Ministry of Culture Prishtina   Kosova
2008 Gallery Schruder (April-May 2008) Augsburg   Gjermania
2008 Gallery Zenit (September-October 2008) Tirana   Shqipëria

Ekspozitat KolektiveRedakto

Year Galllery Sity State
1983 “Autumn Exhibition of Association of Fine Arts Artists of Prishtina” Prishtina   Kosova
1985 “Youth Salon” Prishtina   Kosova
1992 Gallery Schruder Augsburg   Gjermania
1997 November Salon of AFAAK Prishtina   Kosova
1997 Dardanians-Figurative Exhibition Prishtina   Kosova
1997 (Gallery “Kulla e Balshajve”) – Graphics Exhibition Ulqin   Mali i Zi
1998 (November Salon of AFAAK) Prishtina   Kosova
1998 “Dardanians” – Humanitarian Exhibition Prishtina   Kosova
1999 (November Salon of AFAAK) Prishtina   Kosova
2000 (“Dardanians”-Gallery “Koha”) Prishtina   Kosova
2000 (November Salon) Prishtina   Kosova
2001 (November Salon) Prishtina   Kosova
2001 (Selling exhibition of charitable dedication) Prishtina   Kosova
2002 (November Salon of AFAAK) Prishtina   Kosova
2002 (“Portrait” – National Gallery) Prishtina   Kosova
2003 (November Salon of AFAAK – Kosova Museum) Prishtina   Kosova
2003 (Albanian League of Prizren – 125 years – Kosova Art Gallery) Prishtina   Kosova
2004 (International Drawing Biennial- AFAAK – Kosova Art Gallery) Prishtina   Kosova
2004 (Spring Salon of AFAAK-Kosova Museum) Prishtina   Kosova
2004 (November Salon of AFAAK) – Graphics Exhibition Prishtina   Kosova
2005 (Spring Salon of AFAAK) Prishtina   Kosova
2005 (Spring Salon of AFAAK-Kosova Museum) Prishtina   Kosova
2005 November Salon of AFAAK – National Art Gallery) Prishtina   Kosova
2006 (Spring Salon of AFAAK-Kosova Museum) Prishtina   Kosova
2006 (November Salon of AFAAK) – Graphics Exhibition Prishtina   Kosova
2007 (Spring Salon of AFAAK-Kosova Museum) Prishtina   Kosova
2007 (Exhibition “Muslim Mulliqi Prize” – National Art Gallery) Prishtina   Kosova
2007 November Salon of AFAAK – National Art Gallery) Prishtina   Kosova
2008 (Spring Salon of AFAAK - National Art Gallery) Prishtina   Kosova
2008 (Spring Salon of AFAAK - National Art Gallery) Prishtina   Kosova
2009 (Kosovar Artists Exhibition) Brussels   Belgjika
2009 (Spring Salon of AFAAK - National Art Gallery) Prishtina   Kosova

Sabrie GashiRedakto

 
Punimë Artizanal , Artisan work Sabis Gashi (his wife)

Bashkëshortja e tij, Sabrie Gashi gjithatu ishte aktive me punime artizanale - me gjilpëra, punimet e saj ishin shumë të njohura në Gjermani. Që njohja e vetes kalon nga meditimi është e ditur, por Sabrien mund të njohim edhe nëpërmjet kompozimit të luleve, ishte një koncept i ri. Ajo kishte një ekuilibri të fortë me natyrën dhe shkonte në më një hap me harmoninë të ciln duhet të mbizotëronin në të gjitha elemntët e kompozimit të luleve lidhur me stinën dhe ambientin rrethues të saj, të gjitha veti këto i trashigoi edhe te fëmijet e saj të cilët që të gjith mund të themi janë artist. Fotografia më poshtë flasin mbi veprat e saj.

MuzetëRedakto

Lista e muzeve qe mbajne veprat e artistit:

CitateRedakto

  • "Veprat e piktorit flasi vite pas vdekjes së tij."

Lidhje të jashtmeRedakto

ReferimetRedakto