Kallasllari i Poshtëm

fshat në Maqedoni
Kallasllari i Poshtëm
Fshat