Deutscher Bund (lexo dojçer bund; sq. Lidhja gjermane ), është lidhje e shteteve gjermane në një shtet federativ që kërkohej nga aktet e kongresit të Venës më 8 qershor 1815. Në Lidhjen gjermane hynin dhe Danimarka për Hostenin dhe për Lauernburgun, Britania e Madhe për Hanoverin si dhe Holanda për Luksemburgun dhe Limburgun. Prusia dhe Austria ishin pjesë e lidhjes vetëm me trojet që kishin nën sundim deri më 1806. Organi i vetëm federativ ishte tubimi federativ (Bundesversammlung). Kjo lidhje u shkëput si pasoj e kontradiktave prusiane me ato austriake.

Lidhja gjermane 1815–1866