Tipet e Memorjeve të kompiuterit
E paqëndrueshme
Non-Volatile

Kujtesa rrufe (ang. Flash Memory) është një kujtesë kompjuterike e qëndrueshme e rishkrueshme (EEPROM) organizuar në blloqe, ose më mirë një qark gjysmëpërcjellësi në të cilin mund të stivosen të dhënat kompjuterike në formë binare, që mbahen edhe në mungesë të energjisë.

Një çelës USB. Çipi në të majtë është kujtesa rrufe. Kontrolluesi i vogël gjendet në të djathtë.

Kujtesa rrufe është një teknologji që përdoret kryesisht në kartat e kujtesës, dhe shtytësat rrufe (çelësat) USB për ruajtje dhe përçim të të dhënave mes kompjuterve dhe pajisjeve digjitale. Është një lloj ruajtësi i qëndrueshëm kujtese që mund të asgjësohet dhe programohet në blloqe të mëdhenj; në kujtesat rrufe të mëparëshme çipi i tërë duhej të fshihej menjëherë. Kujtesat rrufe kushtojnë shumë më pak se EEPROM-ët bajt programues dhe prandaj janë kthyer në teknologji mbizotëruese kurdoherë që nevojitet një sasi e madhe e ruajtësve të kujtesës së qëndrueshme kompjuterike. Shembujt e zbatimit të kësaj teknologjike gjenden në ndihmësat personalë digjitalë dhe kompjuterët leptopë, lexuesit digjitalë, kamerat digjitale dhe telefonët e lëvizshëm. Ka fituar pak popullaritet në tregun e videolojrave, ku pshpesh përdoret në vend të EEPROM-it apo SRAM për shpëtimin e të dhënave të lojës.

Parimet e punimit

Redakto

Historia

Redakto

Kufinjtë

Redakto

Aftësia mbajtëse

Redakto

Shpejtësia

Redakto

Shiko edhe

Redakto

Lidhje të jashtme

Redakto