Nomenklatura e UNESCO-së (më saktë Nomenklatura e  UNESCO-së për fushat e shkencës dhe teknologjisë) është një sistem i zhvilluar nga UNESCO për klasifikimin e punimeve shkencore dhe të disertacioneve të doktoraturës. Ajo ka tre versione të sistemit, duke ofruar nivele të ndryshme të përpunimit nëpërmjet kodeve 2, 4, dhe 6-shifror.

Sistemi dyshifror

Redakto

11 Logjika
12 Matematika 
21 Astronomia, Astrofizika
22 Fizika
  23 Kimia
24 Shkenca e Jetës
25 Shkencat e Tokës dhe Hapësirës
31 Shkencat Bujqësore
32 Shkencat Mjekësore
33 Shkencat Teknologjike
51 Antropologjia
  52 Demografia
53 Shkencat Ekonomike
54 Gjeografia
55 Historia
56 Shkencat Juridike dhe të Ligjit
57 Linguistika
  58 Pedagogjia
59 Shkenca Politike
61 Psikologjia
62 Artet dhe Letërsia
63 Sociologjia
71 Etika
72 Filozofia

Shih edhe

Redakto

Lidhje të jashtme

Redakto