Orizari i Poshtëm

fshat në Maqedoni
Orizari i Poshtëm
Fshat