Haxhi Selim Muça rrjedh nga një familje me tradita islame. Babai i tij ka qenë Imam deri në momentin e ndërrimit jetë në fshatin e lindjes.

Selim Muça (majtas)
Nënshkrim

Jetëshkrimi

Redakto

Me fillimin e proceseve demokratike, është angazhuar totalisht në shërbim të Islamit dhe ringritjen e institucionit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë: Eksperienca në Punë:

  1. 1964-1991 - Ndërmarrja Gjeologjike- Bulqizë-Dibër në funksionin e Inxhinierit Gjeodezi-topografi-hartografi.
  2. 1992-1994 - Inspektor Arsimi në Komunitetin Mysliman.
  3. 1994 (4 muaj) - Myfti i Elbasanit.
  4. 1994-1995 - Në dispozicion të Myftinisë Lezhë dhe Vlorë.
  5. 1995 deri ne Mars 2004 Shef personeli nëe KMSH
  6. Mars 2004 dhe në vazhdim Kryetar i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë.

Haxhi Selim Muça gjatë detyrës së tij si kryetar i KMSH-së, ka qenë një vizion i ri për Islamin shqiptar me zgjedhjen e tij në vitin 2004 e vazhdim.

Kështu institucioni më i lartë i myslimanëve shqiptarë është drejtuar nga Haxhi Selim Muça prej pesë vitesh. Si një prej figurave të spikatura të Islamit në Shqipëri, Muça u zgjodh në mbledhjen e datës 17 mars 2004. Kjo mbledhje do t’u jepte përgjigje një sërë çështjesh të rëndësishme, mes të cilave ishte edhe zgjedhja e kreut të Komunitetit Mysliman, gjë e cila nuk ishte arritur në mbledhjen e mëparshme të 3 dhjetorit 2003.

Haxhi Selim Muça ka qenë kështu lideri i dytë i myslimanëve shqiptarë në periudhën e demokracisë, duke zëvendësuar në këtë post Haxhi Hafiz Sabri Koçin. Ai erdhi në një kohë kur në dosjen e tij kërkojnë zgjidhje një sërë çështjesh të rëndësishme, siç janë vizioni i ri dhe një prej çështjeve më të mprehta, ajo e rikthimit të pronave, çështje kjo shpesh e diskutuar dhe ndonjëherë e keqinterpretuar jo vetëm nga mediat, por edhe nga individë të caktuar. Miradministrimi i pronave të KMSH-së, do të ndikonte në vetë administrimin e Komunitetit Mysliman, gjë që do të evitonte vartësinë financiare të tij nga burime të jashtme.

H. Selim Muça gjithashtu ka ndikuar në specializimin e kuadrove të KMSH-së dhe zëvendësimin e tyre me kuadër të rinj, duke rifreskuar postet më të rëndësishme në të gjithë kryesinë dhe nëpër myftini në të gjithë Shqipërinë. Disa prej anëtarëve të kryesisë drejtuar nga ai tashmë janë edhe me grada shkencore, sajë bursave që janë siguruar në marrëveshjet me Komunitetin Mysliman. Kreu i ri i myslimanëve shqiptarë i kompletuar me arsimin teologjik dhe atë laik, ka sjellur me vete një CV (curriculum) të gjerë. Ai ka kryer medresenë e Tiranës dhe shkollën e mesme të përgjithshme në kryeqytet. Më pas Haxhi Selim Muça ka vazhduar studimet universitare në degën e Inxhinierisë Gjeodezi-Hartografi në Çeki. Kështu ai zotëron mjaft mirë gjuhën çeke. Në fillim të viteve 90’ me devotshmëri dhe përkushtim, ai merr pjesë aktive në rigjallërimin e strukturave të fesë Islame në Shqipëri dhe luan një rol të rëndësishëm në punën e Komunitetit Mysliman Shqiptar, duke kryer disa detyra.

Haxhi Selim Muça është evidentuar si një prej emrave të përshtatshëm për postin e kreut të Komunitetit Mysliman, për frymën e bashkëpunimit, mirëkuptimit, seriozitetit dhe ideve gjithëpërfshirëse që e karakterizojnë. Kjo u bë e qartë edhe në zgjedhjen e tij në 2004 në Këshillin e Përgjithshëm të KMSH-së, ku Haxhi Selim Muça mori 78 % të votave nga anëtarët e pranishëm.

Ne fokusin e prioriteteve dhe veprimtarisë së z. Selim Muça, një vend të veçantë ka zënë edhe çështja për ndërtimin e xhamisë qendrore në Tiranë. Ai ka ndërmarrë angazhime dhe përpjekje të konsiderueshme, si me anë të negociatave për ndjekje të procedurave dokumentare, ashtu dhe atë te korrespondencës zyrtare me Komitetin Shtetëror për Kultet, Bashkinë e Tiranës, Kryeministrinë dhe KKRTSH-në.

Vlen te theksohet se në fokusin e prioriteteve të z. Muça, i është kushtuar një vëmendje trajtimit të çështjes së njohjes, rikthimit dhe kompensimit të pronave të vakfit.

Trajtimi me përparësi ka konsistuar duke përcaktuar fonde te konsiderueshme për sigurimin e dokumentacionit, përgatitjes se dosjeve dhe hapjes se proceseve gjyqësore për raste e veçanta. Kështu është bërë evidentimi i pronave në shifrën 90%. Nën drejtimin e z. Muça janë nxjerrë nga arkivi mbi 1000 dokumente pronash. Gjatë kësaj periudhe të mandatit 5-vjeçar, janë futur për legalizim gjithashtu edhe rreth 550 xhami.

Në zbatim të detyrave statuore, z. Muça ka kryer në nivel të lartë procedural-protokollar te gjitha takimet me udhëheqës të shtetit, ministra, diplomatë, delegacione të huaja, etj., si dhe ka realizuar të gjitha takimet ndërkombëtare, sipas ftesave të ardhura në KMSH, duke përmendur edhe takimet me masmedian perëndimore për intervistë nga vende të ndryshme të botës. Ai ka përgatitur gjithashtu projekte afatshkurtër dhe afatgjatë për sponsorizim, nga qeveritë e Malajzisë, Arabisë Saudite, Turqisë etj., në fusha të ndryshme. Në këndvështrimin e aktiviteteve ndërinstitucionale të KMSH-së mund të përmendet realizimi i një sërë veprimtarish në nivel të lartë drejtuesish në konferenca e seminare të organizuara nga institucione vendase dhe te huaja, siç është zhvillimi i aktivitetit institucional diplomatik i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, në mbështetje të pavarësisëKosovës nëpërmjet takimeve të zhvilluara me ambasadorë të trupit diplomatik të akredituar në vendin tonë, si dhe përgatitja e deklaratave drejtuar organizmave ndërkombëtare si Organizatës se Kombeve të Bashkuara, Organizatës së Konferencës së Vendeve Islamike, etj. Njëkohësisht mund të përmenden edhe pjesëmarrjet aktive të z. Muça në takime, vizita pune e konferenca ndërkombëtare të zhvilluara në Angli, Gjermani, Itali, Japoni, Turqi, Arabi Saudite, Egjipt, etj.

Në aspektin e aktiviteteve fetare gjatë këtyre viteve, mbi të gjitha vlerësohet organizimi madhështor me karakter ndërkombëtar, të Programit Festiv, zhvilluar në Pallatin e Kongreseve me rastin e përkujtimit të ditëlindjes së Profetit Muhamed (a.s.). Përveç trupit diplomatik dhe personaliteteve të larta të shtetit Shqiptar, në këtë program madhështor, si presidenti, ashtu edhe Kryeministri, kanë shprehur përgëzimin e tyre ndaj Komunitetit Mysliman, për organizimin e evenimenteve të tilla bashkëkohore dhe për imazhin e bukur që ky Komunitet i jep këtij vendi. Gjatë mandatit të z. Muça këshilli botues ka realizuar për herë të parë disa botime me studime të mirëfillta, të cilat i vihen në ndihmë kuadrove fetare nëpër myftini, medrese e më gjerë, duke u regjistruar për herë të parë në Bibliotekën Kombëtare me ISBN të përkatëse në emër të Komunitetit Mysliman. Këto vepra janë pasqyruar edhe ne panairin e librit 2008, ku KMSH për herë të parë ka qenë prezentë me një shumëllojshmëri artikujsh.

Një nga strategjitë kryesore të z. Muça, ka qenë gjithashtu edhe ngritja e sistemit dhe nivelit arsimor nëpër medrese, tej standardeve qe ka vendi ynë. Gjatë këtyre viteve evidentohen veprimtaritë kombëtare të organizuara si, Konkursi i Kur’anit Famëlartë në rang ndërkombëtar. Si dhe më e rëndësishmja gjatë këtyre viteve shkollore, janë bërë investime të mëdha përkatësisht në medresetë e Tiranës, Shkodrës, Kavajës, Cërrikut dhe Kompleksi i Korçës, të cilat të gjitha së bashku arrijnë në miliona euro investime, falë marrëveshjeve që KMSH me në krye H. Selim Muçën, ka nënshkruar me disa shoqata në nivel ndërkombëtar.

Haxhi Selim Muça është rizgjedhur sërish kryetar i Komunitetit Mysliman Shqiptar pas votimit të zhvilluar me dt. 21 Mars 2009. Muça mori 85% të votave nga 88 anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm të KMSH-së.

Ai u nda nga jeta ne moshen 80 vjecare me 18 shtator 2016.

Referime

Redakto