Shpikja është risi nëse nuk përmbahet në njohurinë e mëparshme. Për përcaktimin e risisë, detajet e njohurisë së mëparshme mund të shqyrtohen vetëm individualisht.Ajo bëhet nga shkencëtarë të ndryshëm të botës [1].

Burimi i të dhënaveRedakto